Τα παιδιά, το μέλλον – Κωνσταντίνα – Μαρίνα Αναγνωστοπούλου

«Τα παιδιά, το μέλλον»

Του κόσμου όλα τα παιδιά
πρέπει να έχουνε πάντα χαρά!

Κάθε παιδί σημαντική ζωή έχει,
γι’ αυτό και την υγεία του πρέπει να προσέχει!
Τη γνώμη του ελεύθερα να μπορεί να εκφράζει
κι όπου θέλει εκείνο να συχνάζει.

Τη θρησκεία του ελεύθερα να μπορεί να επιλέγει
και την ιδιωτική ζωή του να προστατεύει.
Στοργή και φροντίδα από την οικογένεια να του παρέχεται
και τη δουλεία ποτέ να μην τη δέχεται!

Του κόσμου όλα τα παιδιά
πρέπει να έχουνε πάντα χαρά!

Τα παιδιά με τους γονείς τους να ζουν
και την ανάπαυση να μην την αμελούν
Τον ελεύθερο χρόνο τους όμορφα να περνούν
κι όλες τις προσβολές να αρνηθούν.

Τη βία να μην την ανέχονται,
από όπου κι αν προέρχεται.
Την εκπαίδευση να μη στερούνται,
μα την παραμέληση να αρνούνται.

Του κόσμου όλα τα παιδιά
πρέπει να έχουνε πάντα χαρά!

Από ειρήνη η ζωή τους να χαρακτηρίζεται
κι από αγάπη να περιστοιχίζεται.
Ασφάλεια να έχουν
και γράμματα να κατέχουν.

Το μέλλον είναι τα παιδιά,
εκείνα η ζωή μας
και τα δικαιώματά τους
μοναδική αρχή μας!

Του κόσμου όλα τα παιδιά
πρέπει να έχουνε πάντα χαρά!

Κωνσταντίνα – Μαρίνα Αναγνωστοπούλου_Γ’ Γυμνασίου