Τακτική Γενική Συνέλευση ΔΔΠ 2022

Καλούνται τα μέλη του ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 και ώρα 6.00 μ.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Απολογισμός απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
  2. Οικονομικός Απολογισμός 2021
  3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
  4. Προγραμματισμός Δράσης 2022-23
  5. Οικονομικός Προγραμματισμός 2022
  6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής

Οι υποψήφιοι για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο είναι οι εξής:

Με σκοπό την προστασία και ασφάλεια της υγείας όλων, στη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στην Πλατεία Τράιμπερ αρ. 8 (χώρος «Το Δίκτυο στην Τράιμπερ») αλλά ταυτόχρονα και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας zoom.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας κατά την 25.5.2022, η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα μια εβδομάδα αργότερα.

*Παρακαλούμε είναι σημαντικό να διαβάσετε εδώ σημαίνουσες και χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη Γενική Συνέλευση.

Αθήνα 04/05/2022

                 Η Πρόεδρος                                                        Η Γραμματέας
Μυροφόρα (Μιράντα) Παπαδοπούλου                           Καλλιόπη Κύρδη