Τακτική Γενική Συνέλευση Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2021 και ώρα 6.00 μ.μ., στην οδό Τράιμπερ 8 (Πλ. Τράιμπερ ΤΚ 10438, χώρος ΚΔΑΠ «Το Δίκτυο στην Τράιμπερ»), αλλά και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom, στον σύνδεσμο: https://zoom.us/j/93677027253

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου 2020
  2. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού και Ισολογισμού από 1/1/2020 έως 31/12/2020
  3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής των αποτελεσμάτων χρήσης: 1/1/2020 έως 31/12/2020
  4. Έγκριση προγραμματισμού 2021
  5. Έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού από 1/1/2021 έως 31/12/2021
  6. Παρουσίαση νέου λογοτύπου Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού
  7. Πρόταση τροποποίησης Καταστατικού Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέχρι την ημέρα διεξαγωγής της ΓΣ ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη, επί του αριθμού των οποίων λογίζεται η ύπαρξη ή μη απαρτίας. Κάθε μέλος του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού μπορεί να καταβάλει την ετήσια συνδρομή των 20 ευρώ στους παρακάτω λογαριασμούς:

Alpha Bank

IBAN: GR19 0140 3530 3530 0200 2004 804

BIC: CRBAGRAA

*Παρακαλούμε συμπληρώστε στην τραπεζική κατάθεση τα πλήρη στοιχεία σας και σημειώστε ως αιτιολογία: «πληρωμή συνδρομής 2021»
Εθνική Τράπεζα

IBAN: GR65 0110 6500 0000 6504 7006 864

BIC: ETHNGRAA

Τράπεζα Πειραιώς

IBAN: GR57 0172 0800 0050 8006 5246 076

BIC: PIRBGRAA

Υπενθυμίζεται ότι μέλη που πρόκειται να απουσιάσουν από τη Γενική Συνέλευση και είναι ταμειακώς ενήμερα, μπορούν να εκπροσωπηθούν σε αυτή εφόσον καταθέσουν αυτοπροσώπως ή μέσω email από τον προσωπικό τους λογαριασμό υπογεγραμμένη εξουσιοδότηση. (Υποβολή μέσω email στο: diktio@ddp.gr [θέμα: “εξουσιοδότηση για ΓΣ”]). Δεν επιτρέπεται η εκπροσώπηση περισσοτέρων των δύο μελών από έναν μόνον εντολοδόχο.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί στον ίδιο τόπο, με τον ίδιο τρόπο, την ίδια ώρα, την Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021.

 Αθήνα 24 Μαΐου 2021

Η Πρόεδρος Η Γραμματέας
Μυροφόρα (Μιράντα) Παπαδοπούλου Καλλιόπη Κύρδη