«Σας ευχαριστούµε που ακόµη και σε αυτές τις συνθήκες µας θυµάστε και νοιάζεστε για εµάς»