Θεματικές δραστηριοτήτων Φεβρουάριος 2021 | Κέντρο για το Παιδί

Τον Φεβρουάριο, στο Κέντρο για το Παιδί, το ενδιαφέρον μας θα μονοπωλήσει ο Αίσωπος με τους μύθους του.

Ιστορίες εύθυμες, κυρίως με ζώα με ανθρώπινη λαλιά, που κάνουν λάθη, παθαίνουν και μαθαίνουν, εμπνευσμένες από την καθημερινή ζωή θα αποτελέσουν ευκαιρίες για την ανάπτυξη της συναισθηματικής και κοινωνικής νοημοσύνης των παιδιών.