Θεματική δραστηριοτήτων Ιούνιος 2020 | Γνωριμία με περιβαλλοντικά ζητήματα και οικολογική συνείδηση

Γενικές δραστηριότητες για όλους

Πράσινη Βιβλιοθήκη με προτεινόμενα βιβλία όπως: Το σπίτι μας κινδυνεύει, Το χάος που δημιουργήσαμε, Το αστροπελέκι με την περιέργεια βρίσκει λύση για την ενέργεια, Ο κότσυφας απαιτεί το δάσος να σωθεί, Είμαστε όλοι Γκρέτα, Ο μαγικός κόσμος των δέντρων και πολλά άλλα με σχετική θεματολογία.

Κατασκευή: Υφαίνω μια ευχή για το περιβάλλον

Ζωγραφική με τέμπερες: ‘Εργα μεγάλων ζωγράφων με αναφορά το περιβάλλον, όπως Ρουσώ, Γκογκέν κ.α

Δημιουργικές Ομάδες Ιουνίου (Κλειστά εργαστήρια, με 3 – 4 παιδιά)

  1. Ομάδα για την γνωριμία με βασικά περιβαλλοντικά προβλήματα

Τα παιδιά γνωρίζουν για τη ρύπανση του νερού, το πρόβλημα των απορριμμάτων, τα απειλούμενα με εξαφάνιση ζώα, τις πηγές ενέργειας με βιωματικούς τρόπους, με παιχνίδια, πειράματα, με οπτικοακουστικό υλικό κ.α.

  1. Ομάδα κατασκευών με ανακυκλώσιμα υλικά

Τα παιδιά χρησιμοποιούν τη φαντασία και την επινοητικότητά τους  και περνούν ευχάριστα δημιουργώντας κατασκευές με  ανακυκλώσιμα και άχρηστα υλικά.

  1. Ομάδα φιλαναγνωσίας

Λογοτεχνικά βιβλία και κείμενα με θέμα το περιβάλλον θα προσεγγιστούν από τα παιδιά με δημιουργικούς τρόπους, για την ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης, αλλά και την γλωσσική ανάπτυξη αυτών.

  1. Ομάδα Ζωγραφικής

Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με έργα μεγάλων ζωγράφων που έχουν με έντονη την παρουσία στοιχείων της φύσης, μαθαίνουν διαφορετικές τεχνοτροπίες, ζωγραφίζουν και παίζουν παιχνίδια με βάση τους πίνακες.

  1. Ομάδα κινηματογράφου

Ο Μόγλης και ο Ταρζάν θα διασκεδάσουν τα παιδιά και θα τα «εισάγουν» στον κόσμο των δασών.

  1. Μαθησιακή Υποστήριξη

Εκπαιδευτικές ομάδες ενηλίκων

Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη εξ’ αποστάσεως εκμάθηση Γερμανικών
Κάθε Τετάρτη εξ’ αποστάσεως εκμάθηση Αραβικών

*Το Κέντρο για το Παιδί – Φρουραρχείο στεγάζεται στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας (Φρουραρχείο) Δομοκού 2 και Φιλαδελφείας (1ος όροφος), σε συνεργασία με το Solidarity Now. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108257667.