Θεοδώρα Φλαμουρίδου

Δικαίωμα μου είναι να ζω αληθινά
Δικαίωμα μου είναι να παίζω με παιδιά
Δικαίωμα μου είναι να έχω άποψη εγώ
Δικαίωμα έχω και στον σεβασμό

Ανάγκη έχω από φροντίδα,
θέλω να έχω μια πατρίδα
βιβλία, εκπαίδευση, υγεία
ανάγκη και από μια αγκαλιά

Θέλω να ζω σε έναν κόσμο με χαρούμενα παιδιά
σε έναν κόσμο που κινείται αρμονικά
Θέλω να συνεχίσω να ονειρεύομαι
θέλω να ζω σε έναν κόσμο που εμπιστεύομαι!

Θεοδώρα Φλαμουρίδου