Θέση εργασίας | Διερμηνέας/Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής Φαρσί | Υποβολή μέχρι 28/08/2020 | Αθήνα

Περιγραφή θέσης εργασίας: Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ενδυνάμωσης εφήβων και νέων “ΠΡΟΣΒΑΣΗ” του Εφηβικού Δικτύου, το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Δίκτυο) προκηρύσσει θέση διερμηνέα/πολιτισμικού διαμεσολαβητή Φαρσί μερικής απασχόλησης.

Τόπος εργασίας: Αθήνα

Κύριες Αρμοδιότητες:

  • Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος
  • Επακριβής διερμηνεία των συζητήσεων που διεξάγονται ανάμεσα στο προσωπικό του προγράμματος και στους ανήλικους, χωρίς καμία παρέμβαση στο περιεχόμενο αυτών και με πλήρη εχεμύθεια
  • Ευθυγράμμιση με τις υποδείξεις της ομάδας συντονισμού σχετικά με τα καθήκοντα του, καθώς και την τυχόν προσαρμογή αυτών σε επείγουσες καταστάσεις

Απαραίτητα Προσόντα:

  1. Άριστη γνώση Φαρσί στον γραπτό και προφορικό λόγο
  2. Άριστη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
  3. Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 1 έτους σε συναφές αντικείμενο
  4. Άριστη Γνώση Η/Υ (Microsoft Office)
  5. Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό / προσφυγικό και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν
  6. Εργασιακή και/ή εθελοντική εργασία προς όφελος του κοινωνικού συνόλου καθώς και γνώση του χώρου των ΜΚΟ θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν.

Σύμβαση: Ορισμένου χρόνου (έναρξη από Σεπτέμβριο 2020)

Ημέρες και ώρες απασχόλησης: Δευτέρα – Παρασκευή, part-time 4ωρο (δυνατότητα έναρξης από τη 13:00-14:00).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους καθώς και ένα εισαγωγικό σημείωμα (ως 500 λέξεις) στο οποίο να εξηγούν συνοπτικά το πώς ανταποκρίνονται στην προσφερόμενη θέση και τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στο Δίκτυο.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τα παραπάνω ως τις 28/08/2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση a.karapatsia@ddp.gr με θέμα: Διερμηνέας/Πολιτισμικός διαμεσολαβητής Φαρσί.

Θα ειδοποιηθούν για συνέντευξη μόνο όσοι πληρούν τις απαιτήσεις της θέσης.

*Οι συνεντεύξεις μπορεί να πραγματοποιηθούν πριν τη λήξη της προθεσμίας.