Θέση εργασίας | Διερμηνέας/Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής Φαρσί | Υποβολή μέχρι 12/03/2021

Περιγραφή θέσης εργασίας: Στο πλαίσιο της εφημερίδας «Αποδημητικά Πουλιά», πρόγραμμα που υλοποιεί το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, προκηρύσσεται θέση διερμηνέα/πολιτισμικού διαμεσολαβητή Φαρσί μερικής απασχόλησης (4ωρη απασχόληση).

Τόπος εργασίας: Αθήνα

Κύριες Αρμοδιότητες:

  1. Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος. Οι συναντήσεις με τους ωφελούμενους πολλές φορές πραγματοποιούνται στα αγγλικά
  2. Επακριβής διερμηνεία των συζητήσεων που διεξάγονται ανάμεσα στο προσωπικό του προγράμματος και στους ανήλικους, χωρίς καμία παρέμβαση στο περιεχόμενο αυτών και με πλήρη εχεμύθεια
  3. Ευθυγράμμιση με τις υποδείξεις της ομάδας συντονισμού σχετικά με τα καθήκοντά του, καθώς και την τυχόν προσαρμογή αυτών σε επείγουσες καταστάσεις

Απαραίτητα Προσόντα:

  1. Άριστη γνώση Φαρσί στον γραπτό και προφορικό λόγο
  2. Άριστη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας ή/και Αγγλικής Γλώσσας
  3. Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 1 έτους σε συναφές αντικείμενο
  4. Άριστη Γνώση Η/Υ (Microsoft Office)
  5. Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό / προσφυγικό και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν
  6. Εργασιακή και/ή εθελοντική εργασία προς όφελος του κοινωνικού συνόλου καθώς και γνώση του χώρου των ΜΚΟ θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους καθώς και ένα εισαγωγικό σημείωμα (ως 500 λέξεις) στο οποίο να εξηγούν συνοπτικά το πώς ανταποκρίνονται στην προσφερόμενη θέση και τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στο Δίκτυο.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τα παραπάνω ως τις 12/03/2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση a.karapatsia@ddp.gr με θέμα: Διερμηνέας/Πολιτισμικός διαμεσολαβητής Φαρσί.

Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων, θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη.

Παρακαλούμε πριν την υποβολή της αίτησή σας, διαβάστε το πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων.