Θέση εργασίας | Δικηγόρος | Υποβολή μέχρι 21/04/2020 | Αθήνα

Περιγραφή θέσης εργασίας: Στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος ενδυνάμωσης εφήβων και νέων, το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού προκηρύσσει θέση δικηγόρου μερικής απασχόλησης. Σκοπός της θέσης είναι η νομική συμβουλευτική σε ασυνόδευτους ανηλίκους και νέους ευπαθών ομάδων.

Τόπος εργασίας: Αθήνα

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Η αναζήτηση στη νομοθεσία θεμάτων που σχετίζονται και ενδιαφέρουν τους εξυπηρετούμενους του Δικτύου
 • Η ενημέρωση για τη διεθνή και την ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού και το άσυλο
 • Η νομική και συμβουλευτική ενημέρωση των εξυπηρετούμενων του Δικτύου για θέματα σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού, το άσυλο και τη διεθνή προστασία
 • Η ατομική συμβουλευτική στους επωφελούμενους για το άσυλο και την οικογενειακή επανένωση σύμφωνα με το οριζόμενα στον Κανονισμό ΕΕ 604/2013
 • Η επικοινωνία με άλλους οργανισμούς, αρχές και φορείς που ασχολούνται με θέματα που ασχολείται και το Δίκτυο και συνεργάζεται μαζί τους με σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού και των ωφελούμενων του Δικτύου
 • Σειρά εργαστηρίων ενημέρωσης για θέματα που τους αφορούν
 • Η σύνταξη κειμένων συνηγορίας και προώθησης των δικαιωμάτων του παιδιού και την ανάληψη κάθε δράσης σχετικής με τη φύση του δικηγορικού λειτουργήματος και την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Νομικής (Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Τουλάχιστον 2ετής επαγγελματική εμπειρία σε μεταναστευτικό/προσφυγικό (σε δράσεις που αφορούν ασυνόδευτους ανήλικους ή παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο θα συνεκτιμηθεί)
 • Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών (η γνώση επιπλέον γλωσσών θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)
 • Άριστη γνώση χειρισμού H/Y

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους καθώς και ένα εισαγωγικό σημείωμα (ως 500 λέξεις) στο οποίο να εξηγούν συνοπτικά το πώς ανταποκρίνονται στην προσφερόμενη θέση και τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στο Δίκτυο.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τα παραπάνω ως τις 21/04/2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση a.karapatsia@ddp.gr με θέμα: Δικηγόρος

Οι συνεντεύξεις θα γίνουν διαδικτυακά. Λόγω της παρούσας κατάστασης με την πανδημία του κορονοϊού υπάρχει το ενδεχόμενο ένα διάστημα της εργασίας να πραγματοποιηθεί από απόσταση, ανάλογα με τις σχετικές οδηγίες που δίνονται από τις αρμόδιες αρχές.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι να εργαστούν άμεσα.

*Θα ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα κληθούν για συνέντευξη.