Θέση εργασίας | HR & Procurement officer | Υποβολή μέχρι 22/02/2022

Περιγραφή θέσης εργασίας:

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού προκηρύσσει τη θέση HR & Procurement officer. Ο/Η HR & Procurement officer έχει ως αρμοδιότητα την καθημερινή επίβλεψη των παραρτημάτων του Δικτύου που αφορά την επεξεργασία και συλλογή των αντίστοιχων παρουσιολογίων/αδειών/timesheets, την διαχείριση των προμηθειών των προγραμμάτων του Δικτύου, τη συλλογή δεδομένων για τη σύνταξη και υποβολή αναφορών, τον καθημερινό έλεγχο τήρησης του φυσικού αρχείου προσωπικού και προμηθειών. Θα συνεργάζεται με την υπεύθυνη προγραμμάτων & προσωπικού και τον οικονομικό διαχειριστή προγραμμάτων.

Η θέση αφορά εργασία πλήρους απασχόλησης (ωράριο 09:00-17:00).

Τόπος εργασίας: Αθήνα

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Η τήρηση και αρχειοθέτηση φακέλων των εργαζομένων του φορέα
 • Η διαχείριση και συλλογή αρχείων που αφορούν τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού (άδειες, παρουσιολόγια, timesheets, πρόγραμμα εργασίας εργαζομένων)
 • Η διαδικασία προσλήψεων, δημοσίευσης αγγελιών, προγραμματισμός συνεντεύξεων
 • Η συγγραφή και υποβολή συμβάσεων (Ε3, Ε4 κ.α) στο πρόγραμμα Εργάνη
 • Ο έλεγχος και η υποβολή προγραμμάτων εργασίας και τηλεργασίας
 • Η διαδικασία παραγγελιών, σύγκρισης προμηθευτών και παρακολούθηση της πορείας παραγγελιών
 • Η τήρηση φόρμας παράδοσης και παραλαβής των υλικών
 • Η παραλαβή των νέων προϊόντων (υλικών, εφοδίων και εξοπλισμού) και η καταγραφή τους
 • Η ευθύνη για την παρακολούθηση των αποθεμάτων
 • Η ευθύνη για την παράδοση ζητούμενων προϊόντων στον σωστό χρόνο, τόπο και ποσότητα
 • Η τήρηση μητρώου προμηθευτών

Απαραίτητα Προσόντα και Εμπειρία:

 • Πτυχίο Οικονομικών ή συναφών σπουδών
 • Εμπειρία 3 ετών σε σχετική θέση (HR ή/και Procurement ή/και λογιστηρίου)
 • Άριστη γνώση Ελληνικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη χρήση MS Office programs (Excel, Word, PowerPoint)
 • Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία με το υπόλοιπο επιστημονικό προσωπικό

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Γνώση του χώρου των ΜΚΟ
 • Γνώση εργατικής νομοθεσίας
 • Γνώση προγράμματος payroll Atlantis
 • Δίπλωμα οδήγησης

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους καθώς και ένα εισαγωγικό σημείωμα (ως 500 λέξεις) στο οποίο να εξηγούν συνοπτικά το πώς ανταποκρίνονται στην προσφερόμενη θέση και τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στο Δίκτυο.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τα παραπάνω ως 22/02/2022  στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@ddp.gr με θέμα: HR&PROCUREMENT OFFICER

*Θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις μπορεί να πραγματοποιηθούν πριν τη λήξη της προθεσμίας. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι διαθέσιμοι να εργαστούν άμεσα.

Στην ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης υπάρχει η πιθανότητα επικοινωνίας με προηγούμενους εργοδότες. Το Δίκτυο ακολουθεί την πολιτική ενάντια στην σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση όπως και εφαρμόζει την πολιτική διασφάλισης της παιδικής προστασίας.

Ενθαρρύνουμε αιτούντες άσυλο και αναγνωρισμένους πρόσφυγες που πληρούν τα ανωτέρω προσόντα να αποστείλουν το βιογραφικό τους. 

Παρακαλούμε πριν την υποβολή της αίτησή σας, διαβάστε το πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων.