Θέση εργασίας | Κοινωνικός Λειτουργός| Υποβολή μέχρι 03/05/2022

Περιγραφή θέσης εργασίας:

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού προκηρύσσει θέση  Κοινωνικού Λειτουργού, πλήρους απασχόλησης, στο πρόγραμμα “Child Protection case management for refugee children including Unaccompanied Children in Attica” του Εθνικού Μηχανισμού Επείγουσας Ανταπόκρισης για Ασυνόδευτους Ανήλικους σε Επισφαλείς Συνθήκες Διαβίωσης («Εθνικός Μηχανισμός»). Στο πλαίσιο της εργασίας του/της ο/η κοινωνικός/ή λειτουργός θα παρέχει ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες και συμβουλευτική υποστηρίζοντας παιδιά (ασυνόδευτα και χωριζόμενα από την οικογένειά τους) τα οποία αιτούνται ή/και έχουν λάβει διεθνή προστασία και τα οποία διαβιούν σε καθεστώς αστεγίας ή επισφαλούς στέγασης.

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Η λήψη του κοινωνικού ιστορικού συμπεριλαμβανόμενου ενός σύντομου ιατρικού ιστορικού των ανηλίκων καθώς και η αξιολόγηση αυτών
 • Η διαδικασία αξιολόγησης του βέλτιστου συμφέροντος των ανηλίκων, μέσω του Εντύπου Επείγουσας Αξιολόγησης Βέλτιστου Συμφέροντος (Rapid BIA)
 • Η εκκίνηση και διεξαγωγή από κοινού με δικηγόρο του Δικτύου της διαδικασίας λήψης πραγματικής φροντίδας μέσω διάταξης της Εισαγγελίας Ανηλίκων σε ασυνόδευτα παιδιά και παιδιά χωριζόμενα από την οικογένειά τους, στις περιπτώσεις ύπαρξης συγγενικού ή/και άλλου ενήλικου προσώπου το οποίο εκδηλώνει την επιθυμία ανάληψης της καθημερινής πραγματικής φροντίδας των ανηλίκων, με τη συγγραφή κοινωνικής έκθεσης
 • Η πραγματοποίηση επαναξιολόγησης της κατάστασης και των αναγκών του ανηλίκου (follow up), εφόσον κρίνεται σκόπιμο, στο πλαίσιο συνεργασίας με τον Εθνικό Μηχανισμό
 • Η τήρηση αρχείου και φακέλων για τις υποθέσεις που έχει αναλάβει
 • Η ενημέρωση του Εθνικού Μηχανισμού σε σταθερή βάση, για την πορεία των υποθέσεων
 • Η συμμετοχή σε εβδομαδιαίες συναντήσεις με όλα τα μέλη της Ομάδας

Απαραίτητα προσόντα και εμπειρία:

 • Πτυχίο Κοινωνικού Λειτουργού
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
 • Εμπειρία 1 έτους σε σχετική θέση εξυπηρέτησης προσφύγων παιδιών
 • Εξοικείωση με θέματα προσφύγων και μετανάστευσης (διαδικασίες ασύλου, μετεγκατάστασης)
 • Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών σε γραπτό και προφορικό λόγο
 • Άριστη γνώση MS Office programs (Excel, Word, PowerPoint)
 • Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία με το υπόλοιπο επιστημονικό προσωπικό

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση του χώρου των ΜΚΟ
 • Συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους καθώς και ένα εισαγωγικό σημείωμα (ως 500 λέξεις) στο οποίο να εξηγούν συνοπτικά το πώς ανταποκρίνονται στην προσφερόμενη θέση και τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στο Δίκτυο.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τα παραπάνω ως τις 03/05/2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@ddp.gr με θέμα: Κοινωνικός Λειτουργός

* Θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις μπορεί να πραγματοποιηθούν πριν τη λήξη της προθεσμίας. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι διαθέσιμοι να εργαστούν άμεσα.

Ενθαρρύνουμε αιτούντες άσυλο και αναγνωρισμένους πρόσφυγες που πληρούν τα ανωτέρω προσόντα να αποστείλουν το βιογραφικό τους.

Παρακαλούμε πριν την υποβολή της αίτησή σας, διαβάστε το πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων.