Θέση Εργασίας | Κοινωνικός Λειτουργός | Υποβολή μέχρι: 10/01/2021 | Αθήνα

Περιγραφή θέσης εργασίας: Στο πλαίσιο του προγράμματος παροχής ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης στην ευρύτερη περιοχή του αστικού κέντρου της Αθήνας που υλοποιείται από το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού («Δίκτυο») προκηρύσσεται θέση Κοινωνικού Λειτουργού πλήρους απασχόλησης, που θα παρέχει ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες και συμβουλευτική υποστηρίζοντας ασυνόδευτα παιδιά ή/και χωριζόμενα από την οικογένειά τους.

Τόπος εργασίας: Αθήνα

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Η λήψη του κοινωνικού ιστορικού
 • Η πραγματοποίηση παραπομπής είτε σε άλλον ειδικό επαγγελματία είτε σε άλλη Υπηρεσία/Δομή
 • Η παροχή υποστήριξης σε ζητήματα ασύλου και στέγασης, καθώς και υποστήριξη σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως ενδοοικογενειακή βία και περιπτώσεις κακοποίησης κάθε είδους
 • Η διαμεσολάβηση και υποστήριξη σε ιατρικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι εξυπηρετούμενοι (ραντεβού σε Δημόσια Νοσοκομεία και ιατρικές υπηρεσίες)
 • Η διαμεσολάβηση και υποστήριξη επωφελούμενων σε υπηρεσιακά θέματα (π.χ. εγγραφή σε Σχολική Μονάδα, έκδοση ΑΜΚΑ, κ.ά.).
 • Η υποστήριξη και διαχείριση ψυχοκοινωνικών ζητημάτων
 • Η μεσολάβηση με άλλους Οργανισμούς και υπηρεσίες
 • Η διασύνδεση με Δίκτυα Επιτροπείας για τη διερεύνηση επιτροπείας – Συνεργασία με Εισαγγελέα Ανηλίκων

Απαραίτητα Προσόντα και Εμπειρία:

 • Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας ή άλλων συναφών κοινωνικών επιστημών & τουλάχιστον 2ετής σχετική επαγγελματική εμπειρία με παιδιά
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
 • Άριστη γνώση Αγγλικών ή/και Ελληνικών σε γραπτό και προφορικό λόγο
 • Άριστη γνώση MS Office programs (Excel, Word, PowerPoint)

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό / προσφυγικό και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες καθώς και γνώση του χώρου των ΜΚΟ θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν
 • Συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα εκτιμηθεί ως πρόσθετο προσόν
 • Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία με το υπόλοιπο επιστημονικό προσωπικό

Ενθαρρύνουμε αιτούντες άσυλο και αναγνωρισμένους πρόσφυγες που πληρούν τα ανωτέρω προσόντα να αποστείλουν το Βιογραφικό τους, καθώς θα εκτιμηθεί ως πρόσθετο προσόν και εμπειρία εξαιτίας του αντικειμένου και της ομάδας στόχου του ανωτέρου προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους καθώς και εισαγωγικό σημείωμα (ως 500 λέξεις) στο οποίο να εξηγούν συνοπτικά το πώς ανταποκρίνονται στην προσφερόμενη θέση και τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στο Δίκτυο.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τα παραπάνω ως τις 10/01/2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση a.karapatsia@ddp.gr με θέμα: Κοινωνικός Λειτουργός.

*Οι συνεντεύξεις μπορεί να πραγματοποιηθούν πριν τη λήξη της προθεσμίας όπως και η κάλυψη της θέσης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι να εργαστούν άμεσα. Oι υποψήφιοι για συνέντευξη θα ειδοποιηθούν μέχρι τις 15/01/2020.

Θα ειδοποιηθούν για συνέντευξη μόνο όσοι πληρούν τις απαιτήσεις της θέσης.