Θέση εργασίας | Κοινωνικός Λειτουργός | Υποβολή μέχρι 08/10/2021 | Αθήνα

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των συνοδευτικών μέτρων του προγράμματος ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους) που υλοποιείται από το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού με χρηματοδότηση από τον Δήμο Αθηναίων, προκηρύσσεται θέση Κοινωνικού Λειτουργού μερικής απασχόλησης (6ωρο). Οι ωφελούμενοι του προγράμματος είναι παιδιά και οι οικογένειες τους που είναι δικαιούχοι του προγράμματος ΤΕΒΑ. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έως 31/12/2021.

Τόπος εργασίας: Αθήνα

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Η λήψη του κοινωνικού ιστορικού και η λήψη του αναπτυξιακού ιστορικού σε περιπτώσεις ανηλίκων.
 • Η αξιολόγηση του κοινωνικού ιστορικού και ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων.
 • Η διερεύνηση και αξιοποίηση των κοινωνικών και προνοϊακών υφιστάμενων παροχών, υπηρεσιών και προγραμμάτων υποστήριξης της κοινότητας.
 • Η πραγματοποίηση παραπομπής σύμφωνα με το αίτημα αλλά και τις αναφερόμενες και πραγματικές ανάγκες του ατόμου είτε σε άλλον ειδικό επαγγελματία είτε σε άλλη Υπηρεσία / Δομή.
 • Η διατήρηση τακτικής επαφής με τον εξυπηρετούμενο και ο κατά περίπτωση ορισμός προγραμματισμένων συναντήσεων–συνεδριών, η πραγματοποίηση επαναξιολόγησης της κατάστασης και αναγκών του (follow up) και ο προγραμματισμός νέων κοινωνικών παρεμβάσεων, εφόσον κρίνεται σκόπιμο.
 • Η παροχή υποστήριξης σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως ενδοοικογενειακή βία και περιπτώσεις κακοποίησης κάθε είδους.
 • Η ευθύνη για υποστήριξη και διαχείριση ψυχοκοινωνικών ζητημάτων (παραμέληση / κακοποίηση, αναπτυξιακά/νοητικά σύνδρομα, ζητήματα συμπεριφοράς, αγχώδεις εκδηλώσεις, ψυχιατρικά, αυτοκτονικοί ιδεασμοί, καταθλιπτικές και καταθλιπτικόμορφες συμπεριφορές).
 • Συνεργασία με τους παιδαγωγούς και ψυχολόγο του προγράμματος
 • Διατήρηση αρχείου

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο κοινωνικής εργασίας
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 1 έτους με ευάλωτες ομάδες
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Γνώση του χώρου των ΜΚΟ θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν
 • Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία με το υπόλοιπο επιστημονικό προσωπικό

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους καθώς και ένα εισαγωγικό σημείωμα (ως 500 λέξεις) στο οποίο να εξηγούν συνοπτικά το πώς ανταποκρίνονται στην προσφερόμενη θέση και τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στο Δίκτυο.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τα παραπάνω ως τις 08/10/2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@ddp.gr με θέμα: Κοινωνικός Λειτουργός

* Θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη. Λόγω του επείγοντος της πρόσληψης, οι συνεντεύξεις μπορεί να πραγματοποιηθούν πριν τη λήξη της προθεσμίας όπως και η κάλυψη της θέσης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι να εργαστούν άμεσα.

Ενθαρρύνουμε αιτούντες άσυλο και αναγνωρισμένους πρόσφυγες που πληρούν τα ανωτέρω προσόντα να αποστείλουν το Βιογραφικό τους.

Παρακαλούμε πριν την υποβολή της αίτησή σας, διαβάστε το πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων.