Θέση εργασίας | Media Trainer | Υποβολή μέχρι 30/06/22

Περιγραφή θέσης εργασίας:

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού στο πλαίσιο του προγράμματος «Young Journalists – Αποδημητικά Πουλιά», προκηρύσσει θέση media trainer πλήρους απασχόλησης. O/H εργαζόμενος/η έχει ως αρμοδιότητα την υλοποίηση του προγράμματος, προετοιμασία της πρακτικής των ωφελούμενων, την επιμέλεια των κειμένων της εφημερίδας και των εκπομπών του διαδικτυακού ραδιοφώνου «Πικραλίδα», καθώς και την υλοποίηση μαθημάτων δημοσιογραφίας σε έφηβα και νέα άτομα (πρόσφυγες, μετανάστες, Έλληνες).

Η θέση αφορά εργασία πλήρους απασχόλησης και διάρκεια έως 31/12/2022.

Τόπος εργασίας: Αθήνα

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Η εύρεση φορέων, οργάνωση-προετοιμασία και επιτήρηση της πρακτική των ωφελούμενων του προγράμματος
 • Η οργάνωση και υλοποίηση μαθημάτων δημοσιογραφίας
 • Η διαχείριση των Social Media του προγράμματος
 • Η επικοινωνιακή εκπροσώπηση του προγράμματος
 • Η διανομή της εφημερίδας «Αποδημητικά Πουλιά»
 • Η οργάνωση και υλοποίηση συναντήσεων της συντακτικής ομάδας
 • Η συνοδεία των εφήβων σε εκδηλώσεις/παρουσιάσεις/επισκέψεις που συμμετέχουν οι «Νέοι Δημοσιογράφοι»
 • Η υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων των «Νέων Δημοσιογράφων»
 • Η επιμέλεια περιεχομένου για την εφημερίδα
 • Η επικοινωνία και συνεργασίες με εκπαιδευτικούς φορείς και άλλες ΜΚΟ
 • Η συλλογή στοιχείων, προετοιμασία και υποβολή των απαραίτητων αναφορών

Απαραίτητα Προσόντα και Εμπειρία:

 • Αναγνωρισμένο Πτυχίο Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ
 • Εμπειρία 2 ετών σε σχετική θέση
 • Άριστη γνώση Ελληνικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη χρήση MS Office programs (Excel, Word, PowerPoint) και WordPress
 • Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Γνώση του χώρου των ΜΚΟ
 • Εμπειρία σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον
 • Εμπειρία με την ηλικιακή ομάδα-στόχο
 • Εξοικείωση με διαφορετικά ψηφιακά μέσα και εργαλεία

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους καθώς και ένα εισαγωγικό σημείωμα (ως 500 λέξεις) στο οποίο να εξηγούν συνοπτικά το πώς ανταποκρίνονται στην προσφερόμενη θέση και τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στο Δίκτυο.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τα παραπάνω ως 30/06/2022  στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@ddp.gr με θέμα: Media trainer

*Θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις μπορεί να πραγματοποιηθούν πριν τη λήξη της προθεσμίας. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι διαθέσιμοι να εργαστούν άμεσα.

Στην ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης υπάρχει η πιθανότητα επικοινωνίας με προηγούμενους εργοδότες. Το Δίκτυο ακολουθεί την πολιτική ενάντια στη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση όπως και εφαρμόζει την πολιτική διασφάλισης της παιδικής προστασίας.

Ενθαρρύνουμε αιτούντες άσυλο και αναγνωρισμένους πρόσφυγες που πληρούν τα ανωτέρω προσόντα να αποστείλουν το βιογραφικό τους.

Παρακαλούμε πριν την υποβολή της αίτησή σας, διαβάστε το πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων.