Θέση εργασίας | Οδηγός 9θέσιου van | Υποβολή μέχρι 17/07/22

Περιγραφή θέσης εργασίας:

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού προκηρύσσει θέση Οδηγού 9θέσιου Van πλήρους απασχόλησης στο πρόγραμμα «Child Protection case management for refugee children including Unaccompanied Children in Attica”, στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού Επείγουσας Ανταπόκρισης για Ασυνόδευτους Ανήλικους σε Επισφαλείς Συνθήκες Διαβίωσης («Εθνικός Μηχανισμός»).

Η θέση αφορά εργασία πλήρους απασχόλησης και διάρκεια από 25/07/2022 έως 31/08/2022.

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Μεταφορά και συνοδεία ασυνόδευτων παιδιών και επαγγελματιών με σκοπό τη πραγματοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού
 • Εντοπισμός ασυνόδευτων παιδιών από κοινού με την ομάδα επαγγελματιών κατόπιν οδηγίας του Εθνικού Μηχανισμού
 • Μεταφορά και συνοδεία ασυνόδευτων παιδιών και επαγγελματιών στις επείγουσες δομές φιλοξενίας
 • Επικοινωνία με τον συντονιστή της Κινητής Μονάδας και τους επαγγελματίες αυτής και υποχρέωση αναφοράς σε αυτούς

Απαραίτητα Προσόντα και Εμπειρία:

 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Εμπειρία 1 έτους σε σχετική θέση
 • Εξοικείωση με προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό
 • Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία με το υπόλοιπο επιστημονικό προσωπικό

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Γνώση του χώρου των ΜΚΟ
 • Εμπειρία σε θέση εργασίας εξυπηρέτησης προσφύγων παιδιών/παιδιών
 • Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας θα εκτιμηθεί

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους καθώς και ένα εισαγωγικό σημείωμα (ως 500 λέξεις) στο οποίο να εξηγούν συνοπτικά το πώς ανταποκρίνονται στην προσφερόμενη θέση και τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στο Δίκτυο.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τα παραπάνω ως τις 17/07/2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@ddp.gr με θέμα: Οδηγός 

 * Θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη. Λόγω του επείγοντος της πρόσληψης, οι συνεντεύξεις μπορεί να πραγματοποιηθούν πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Ενθαρρύνουμε αιτούντες άσυλο και αναγνωρισμένους πρόσφυγες που πληρούν τα ανωτέρω προσόντα να αποστείλουν το Βιογραφικό τους.

Παρακαλούμε πριν την υποβολή της αίτησή σας, διαβάστε το πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων.