Θέση εργασίας | Παιδαγωγός | Υποβολή μέχρι 05/11/2021 | Αθήνα

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού («Δίκτυο») στο πλαίσιο υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος που αναλαμβάνει στο Μητροπολιτικό Πάρκο περιβαλλοντικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξης κοινωνικής οικονομίας «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» προκηρύσσει θέση παιδαγωγού μερικής απασχόλησης (6ωρη). Ο/Η παιδαγωγός θα υλοποιεί, σε συνεργασία με την υπόλοιπη παιδαγωγική ομάδα, εκπαιδευτικά προγράμματα στον χώρο του Πάρκου, θα συντονίζει την παιδαγωγική ομάδα και θα οργανώνει τις ομάδες των παιδιών.

Η διάρκεια απασχόλησης είναι 8 μήνες.

Τόπος εργασίας: Μητροπολιτικό Πάρκο περιβαλλοντικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξης κοινωνικής οικονομίας «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Αθήνα

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Υλοποιεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα στον ανοιχτό χώρο, καθώς και σε αίθουσα των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πάρκου με διαφορετικές ηλικιακές ομάδες παιδιών/ σχολικά τμήματα Πρωτοβάθμιας κυρίως Εκπαίδευσης.
 • Πραγματοποιεί δραστηριότητες με μεμονωμένα παιδιά
 • Συνδέει τις δραστηριότητες με βιβλία και με τα δικαιώματα του Παιδιού
 • Συντονίζει την ομάδα των παιδαγωγών
 • Επικοινωνεί με τις σχολικές ομάδες για επιβεβαίωση των ραντεβού.
 • Φροντίζει / προετοιμάζει τα υλικά που χρειάζονται για την υλοποίηση του προγράμματος
 • Επιλύει τυχόν προβλήματα και ενημερώνει σχετικά τον υπεύθυνο στο Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού
 • Φροντίζει για την καλή κατάσταση του χώρου και της βιβλιοθήκης
 • Συμμετέχει στις επιμορφώσεις του Εργαστηρίου Πολιτισμού του ΔΔΠ
 • Κρατάει καθημερινό ημερολόγιο δράσης

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος. Θα ληφθεί υπόψη θετικά η ειδίκευση στη μουσειοπαιδαγωγική. Εναλλακτικά, πτυχίο θεατρικών σπουδών ή άλλου πανεπιστημιακού τμήματος σχετικού με τέχνες, με κατάρτιση στη μουσειοπαιδαγωγική
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Άριστη Γνώση Η/Υ (Microsoft Office)
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε συναφές αντικείμενο (εκπαιδευτικά προγράμματα σε μουσεία ή άλλους χώρους πολιτισμικής αναφοράς με ομάδες παιδιών)

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Επιθυμητή η εμπειρία στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων / δημιουργικών δράσεων σε χώρους πολιτισμικής αναφοράς όπως μουσεία καθώς και ανοιχτούς χώρους, για παιδιά 5-12 ετών
 • Επιθυμητή η προηγούμενη εθελοντική συνεργασία με φορέα / φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
 • Επιθυμητή η γνώση του χώρου του παιδικού βιβλίου
 • Οργανωτική ικανότητα, ευγένεια, συνέπεια, δυνατότητα αντιμετώπισης προβλημάτων, δυνατότητα προσαρμογής του εκπαιδευτικού προγράμματος στην ηλικία και τις ιδιαιτερότητες των παιδιών, καθώς και σε ιδιαίτερες συνθήκες (πχ καθυστέρηση σχολείου, καιρός κ.α.)

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους καθώς και ένα εισαγωγικό σημείωμα (ως 500 λέξεις) στο οποίο να εξηγούν συνοπτικά το πώς ανταποκρίνονται στην προσφερόμενη θέση και τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στο Δίκτυο.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τα παραπάνω ως τις 05/11/2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@ddp.gr με θέμα: Παιδαγωγός

* Θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι να εργαστούν άμεσα.

Παρακαλούμε πριν την υποβολή της αίτησή σας, διαβάστε το πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων.