Θέση Εργασίας | Παιδαγωγός | Υποβολή μέχρι: 19/02/2020 | Αθήνα

Περιγραφή θέσης εργασίας: Στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων του το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού προκηρύσσει θέση Παιδαγωγού μερικής ή πλήρους απασχόλησης. Στα πλαίσια των προγραμμάτων σχεδιάζονται και υλοποιούνται δράσεις που σκοπό έχουν τη δημιουργική απασχόληση και την ενημέρωσή των παιδιών για τα δικαιώματά τους, καθώς και τον εντοπισμό ευάλωτων περιπτώσεων που χρήζουν ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

Τόπος εργασίας: Αθήνα

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά
 • Η υλοποίηση δημιουργικών παιχνιδιών με παιδιά
 • Η αφήγηση παιδικών βιβλίων
 • Ο σχεδιασμός, προγραμματισμός και υλοποίηση του συνόλου των δράσεων της πλανόδιας βιβλιοθήκης
 • Η δημιουργία και τήρηση αρχείου ψυχοκοινωνικής δομής και ημερολογίου και η μέριμνα για το εκπαιδευτικό υλικό
 • Η ενημέρωση Κοινωνικού Λειτουργού ή/και Ψυχολόγου για εντοπισμό παιδιών με ευαλωτότητα
 • Η σύνταξη, όποτε αυτό απαιτείται, κειμένων και εκθέσεων σχετικά με το αντικείμενο της εργασίας
 • Η τήρηση των απαραίτητων διαδικασιών και στατιστικών στοιχείων που ορίζονται για την άρτια εκτέλεση του προγράμματος

Απαραίτητα Προσόντα και Εμπειρία:

 • Πτυχίο Παιδαγωγού ή Νηπιαγωγού
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) χρόνου σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Γνώση Η/Υ (word, excel, powerpoint)

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε οργάνωση/φορέα της κοινωνίας των πολιτών
 • Προϋπηρεσία σε θέση διαχείρισης προγραμμάτων
 • Προϋπηρεσία σε ερευνητικό τομέα

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν στα ελληνικά το βιογραφικό τους καθώς και εισαγωγικό σημείωμα (ως 500 λέξεις) στο οποίο να εξηγούν συνοπτικά το πώς ανταποκρίνονται στην προσφερόμενη θέση και τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στο Δίκτυο.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τα παραπάνω ως τις 19/02/2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση a.karapatsia@ddp.gr με θέμα: θέση Παιδαγωγός.

*Θα ειδοποιηθούν για συνέντευξη μόνο όσοι πληρούν τις απαιτήσεις της θέσης.