Θέση εργασίας | Συντονιστή/ρια Info desk | Υποβολή μέχρι 31/01/2024

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού προκηρύσσει θέση Συντονιστή / Συντονίστρια info desk (ομάδα διαχείρισης υποθέσεων) που αφορά την υλοποίηση προγράμματος υποστήριξης ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων (ασυνόδευτων, αστέγων, σε επισφαλείς συνθήκες) στην Αττική. Η Μονάδα Παιδικής Προστασίας λειτουργεί με στόχο την προστασία και υποστήριξη ασυνόδευτων ανήλικων, καθώς και των δικαιωμάτων τους. Από τον Απρίλιο του 2021 λειτουργεί στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού Επείγουσας Ανταπόκρισης για ασυνόδευτους ανήλικους σε επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης που υπάγεται στην Γενική Γραμματεία Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας. Το πρόγραμμα λειτουργεί σε συνεργασία με τον Εθνικό Μηχανισμό Επείγουσας Ανταπόκρισης για Ασυνόδευτους Ανήλικους σε Επισφαλείς Συνθήκες Διαβίωσης («Εθνικός Μηχανισμός»).

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης με σύμβαση ορισμένου χρόνου

Τόπος εργασίας: Αθήνα

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Εποπτεύει τα στελέχη, οργανώνει και συντονίζει τις συναντήσεις και τις δράσεις info desk και είναι υπεύθυνος για ζητήματα παιδικής προστασίας
 • Υπεύθυνος για τη διαχείρηση υποθέσεων ασυνόδευτων ανηλίκων και αξιολόγηση του βέλτιστου συμφέροντος
 • Έχει την επιστημονική εποπτεία όλων των έργων που άπτονται κοινωνικών υπηρεσιών και συμμετέχει με τον ρόλο του αυτό, στο σχεδιασμό και την παρακολούθηση/ αξιολόγηση των αντίστοιχων παρεμβάσεων που υλοποιεί το Δίκτυο, σε συνεργασία με τον/την εκάστοτε Υπεύθυνο/η Διαχείρισης Έργου.
 • Αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και τις επιδόσεις των εργαζομένων του Info desk, βάσει των στόχων των προγραμμάτων και των αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί. Είναι υπεύθυνος/νη για το πλάνο εργασίας του προσωπικού και των στόχων του τμήματος,
 • Η επικοινωνία και συνεργασία με τον Εθνικό Μηχανισμό, τον χρηματοδότη, άλλους φορείς και οργανώσεις και εκπροσώπηση του φορέα
 • Η αξιολόγηση και επίλυση προβλημάτων της ομάδας
 • Η συνεργασία με άλλα προγράμματα του Δικτύου

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας με άδεια άσκησης επαγγέλματος ή ψυχολογίας με άδεια άσκησης επαγγέλματος.
 • Άριστη Γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
 • Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία δύο (2) ετών σε συναφή θέση συντονιστή/ρια ομάδας & υποθέσεων παιδικής προστασίας
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία στο προσφυγικό
 • Προηγούμενη εμπειρία σε ΜΚΟ
 • Άριστη Γνώση Η/Υ (Microsoft Office)

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό
 • Ηγετικές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Διαχείριση αιτημάτων ομάδας
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας
 • Εξαιρετική ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους καθώς και ένα εισαγωγικό σημείωμα (ως 500 λέξεις) στο οποίο να εξηγούν συνοπτικά το πώς ανταποκρίνονται στην προσφερόμενη θέση και τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στο Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τα παραπάνω ως τις 31/01/2024 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@ddp.gr με θέμα: Συντονιστής/Συντονίστρια info desk

* Θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη.

Παρακαλούμε πριν την υποβολή της αίτησή σας, διαβάστε το πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων.