Θέση εργασίας | Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης | Υποβολή μέχρι 30/06/22

Περιγραφή θέσης εργασίας:

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού προκηρύσσει θέση Υπαλλήλου Διοικητικής Υποστήριξης (administrative officer) πλήρους απασχόλησης. O/H εργαζόμενος/η αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει διοικητική υποστήριξη στην Διεύθυνση και στους Υπεύθυνους Διαχείρισης των προγραμμάτων του Δικτύου.

Η θέση αφορά εργασία πλήρους απασχόλησης και διάρκεια έως 30/09/2022, με δυνατότητα ανανέωσης.

Τόπος εργασίας: Αθήνα

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Η διοικητική υποστήριξη στη Διεύθυνση και τους Υπεύθυνους των προγραμμάτων του Δικτύου
 • Η υποστήριξη της Ομάδας Προγραμμάτων & Εξεύρεσης Πόρων
 • Η ευθύνη σύνταξης και αποστολής επιστολών (ευχαριστήριες, συστατικές, βεβαιώσεις κλπ)
 • Η ευθύνη για την επικαιροποίηση μητρώων και αιγίδων
 • Η ευθύνη για την αναζήτηση/ανεύρεση φοιτητών για την πρακτική τους άσκηση στο Δίκτυο
 • Η διαχείριση του κεντρικού email
 • Η διαχείριση της ιστοσελίδας
 • Η συνεργασία με την υπεύθυνη επικοινωνίας
 • Η οργάνωση καμπάνιας/εκδηλώσεων/Bazzar

Απαραίτητα Προσόντα και Εμπειρία:

 • Αναγνωρισμένο Πτυχίο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Οικονομικών Επιστημών ή Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ
 • Εμπειρία 2 ετών σε σχετική θέση
 • Άριστη γνώση Ελληνικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη χρήση MS Office programs (Excel, Word, PowerPoint) και WordPress
 • Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Γνώση του χώρου των ΜΚΟ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους καθώς και ένα εισαγωγικό σημείωμα (ως 500 λέξεις) στο οποίο να εξηγούν συνοπτικά το πώς ανταποκρίνονται στην προσφερόμενη θέση και τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στο Δίκτυο.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τα παραπάνω ως 30/06/2022  στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@ddp.gr με θέμα: Admin Officer

*Θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις μπορεί να πραγματοποιηθούν πριν τη λήξη της προθεσμίας. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι διαθέσιμοι να εργαστούν άμεσα.

Στην ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης υπάρχει η πιθανότητα επικοινωνίας με προηγούμενους εργοδότες. Το Δίκτυο ακολουθεί την πολιτική ενάντια στη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση όπως και εφαρμόζει την πολιτική διασφάλισης της παιδικής προστασίας.

Ενθαρρύνουμε αιτούντες άσυλο και αναγνωρισμένους πρόσφυγες που πληρούν τα ανωτέρω προσόντα να αποστείλουν το βιογραφικό τους.

Παρακαλούμε πριν την υποβολή της αίτησή σας, διαβάστε το πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων.