Θέση εργασίας | Υπεύθυνος Διαχείρισης Υποθέσεων-Info desk| 28/09/2022

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού προκηρύσσει θέση  Υπεύθυνου Διαχείρισης Υποθέσεων του Info desk πλήρους απασχόλησης στο πρόγραμμα «Child Protection case management for refugee children including Unaccompanied Children in Attica” του Εθνικού Μηχανισμού Επείγουσας Ανταπόκρισης για Ασυνόδευτους Ανήλικους σε Επισφαλείς Συνθήκες Διαβίωσης («Εθνικός Μηχανισμός»).

Η θέση εργασίας αφορά τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10:00- 20:00 με κυλιόμενο ωράριο.

Τοποθεσία: Αθήνα

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Ο εντοπισμός ασυνόδευτων παιδιών, η επικοινωνία μαζί τους και η ενημέρωση τους σχετικά με τα δικαιώματα και της παροχές του Εθνικού Μηχανισμού.
 • Η λήψη του κοινωνικού ιστορικού συμπεριλαμβανόμενου ενός σύντομου ιατρικού ιστορικού.
 • Η διαδικασία αξιολόγησης του βέλτιστου συμφέροντος των ανηλίκων, μέσω του Εντύπου Επείγουσας Αξιολόγησης Βέλτιστου Συμφέροντος (RapidBIA).
 • Η ενημέρωση της Ειδικής Γραμματείας και του Εθνικού Μηχανισμού για τον εντοπισμό και τη συνάντηση με το παιδί.
 • Η συμπλήρωση της φόρμας του αιτήματος στέγασης και η αποστολή αυτού στην Ειδική Γραμματεία.
 • Η πραγματοποίηση παραπομπής σύμφωνα με το αίτημα αλλά και τις αναφερόμενες και πραγματικές ανάγκες του ατόμου είτε σε άλλον ειδικό επαγγελματία είτε σε άλλη Υπηρεσία / Δομή.
 • Η διενέργεια streetwork στην ευρύτερη περιοχή του αστικού ιστού της Αθήνας.
 • Σε επείγουσες περιπτώσεις η διαμεσολάβηση και υποστήριξη και συνοδεία για επείγοντα ιατρικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι ανήλικοι, σε Δημόσια Νοσοκομεία και άλλες δομές παροχής υπηρεσιών υγείας.
 • Η ενημέρωση των αρμόδιων Εισαγγελικών αρχών όταν αυτό απαιτείται.

Απαραίτητα Προσόντα και Εμπειρία:

 • Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας, Ψυχολογίας, Κοινωνικών Επιστημών, Κοινωνιολογίας, Ανθρωπολογίας και συναφών ανθρωπιστικών σπουδών
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
 • Εμπειρία 1 έτους σε σχετική θέση εξυπηρέτησης προσφύγων παιδιών
 • Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών σε γραπτό και προφορικό λόγο
 • Γνώση MS Office programs (Excel, Word, PowerPoint)

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Γνώση του χώρου των ΜΚΟ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους καθώς και ένα εισαγωγικό σημείωμα (ως 500 λέξεις) στο οποίο να εξηγούν συνοπτικά το πώς ανταποκρίνονται στην προσφερόμενη θέση και τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στο Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τα παραπάνω ως τις 28/09/2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@ddp.gr με θέμα:  Υπεύθυνος διαχείρισης υποθέσεων Info Desk

*Θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις μπορεί να πραγματοποιηθούν πριν τη λήξη της προθεσμίας. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι διαθέσιμοι να εργαστούν άμεσα.

Ενθαρρύνουμε αιτούντες άσυλο και αναγνωρισμένους πρόσφυγες που πληρούν τα ανωτέρω προσόντα να αποστείλουν το Βιογραφικό τους.

Παρακαλούμε πριν την υποβολή της αίτησή σας, διαβάστε το πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων.