Θέση εργασίας | Υπεύθυνος Προγράμματος Εφηβικού Δικτύου | Υποβολή μέχρι 29/12/2021 | Αθήνα

Περιγραφή θέσης εργασίας:

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού προκηρύσσει θέση Υπεύθυνου προγράμματος που αφορά την λειτουργία του Εφηβικού Δικτύου. Το Εφηβικό Δίκτυο είναι ένας διαπολιτισμικός χώρος ειδικά σχεδιασμένος για έφηβους/ες και νέους/ες από 13 έως 24 ετών με στόχο να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών δραστηριοτήτων και να συνεισφέρει στην ευαισθητοποίηση των έφηβων και νέων ατόμων για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης και το ωράριο 12:00-20:00.

Τόπος εργασίας: Αθήνα

Κύριες Αρμοδιότητες:

· Υπεύθυνος/η για την υλοποίηση του προγράμματος και του χώρου του Εφηβικού Δικτύου

· Εποπτεύει τα στελέχη, οργανώνει και συντονίζει τις συναντήσεις και τις δράσεις του προγράμματος και του χώρου

· Συλλέγει στοιχεία, προετοιμάζει και υποβάλλει τις απαραίτητες αναφορές, πινάκων παρακολούθησης δεικτών απόδοσης, εκθέσεων ως προς την υλοποίηση και αναφορών τελικής αξιολόγησης, καθώς και άλλων εκθέσεων που χρειάζονται / απαιτούνται.

· Ενημερώνει την διοίκηση για την πρόοδο και τα ζητήματα που επηρεάζουν την υλοποίηση του προγράμματος

· Η επικοινωνία του προγράμματος

· Η επικοινωνία με τους ωφελούμενους

· Η επικοινωνία και συνεργασία με τους εθελοντές

· Η επικοινωνία με άλλους φορείς όπως σχολεία, οργανώσεις

Απαραίτητα Προσόντα:

· Πτυχίο Ανθρωπιστικών/Κοινωνικών/Πολιτικών/Οικονομικών Σπουδών

· Άριστη Γνώση της Ελληνικής Γλώσσας

· Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

· Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 3 (3) ετών σε συναφές αντικείμενο

· Άριστη Γνώση Η/Υ (Microsoft Office)

Επιθυμητά Προσόντα:

· Γνώση του χώρου των ΜΚΟ θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν

· Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό

· Ηγετικές και οργανωτικές δεξιότητες

· Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας

· Εξαιρετική ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους καθώς και ένα εισαγωγικό σημείωμα (ως 500 λέξεις) στο οποίο να εξηγούν συνοπτικά το πώς ανταποκρίνονται στην προσφερόμενη θέση και τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στο Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τα παραπάνω ως τις 29/12/2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@ddp.gr με θέμα: Υπεύθυνος/η Εφηβικού Δικτύου.

* Θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις μπορεί να πραγματοποιηθούν πριν τη λήξη της προθεσμίας. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι διαθέσιμοι να εργαστούν άμεσα.

Παρακαλούμε πριν την υποβολή της αίτησή σας, διαβάστε το πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων.