Θέση εργασίας | Υπεύθυνος Διαχείρισης Υποθέσεων της Κινητής Μονάδας (εξ. συνεργάτης) | Υποβολή μέχρι 30/12/2021

Περιγραφή θέσης εργασίας:

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού προκηρύσσει θέση  Υπεύθυνου Διαχείρισης Υποθέσεων της Κινητής Μονάδας στο πρόγραμμα “Child Protection case management for refugee children including Unaccompanied Children in Attica” του Εθνικού Μηχανισμού Επείγουσας Ανταπόκρισης για Ασυνόδευτους Ανήλικους σε Επισφαλείς Συνθήκες Διαβίωσης («Εθνικός Μηχανισμός»). Η θέση αφορά εξωτερική συνεργασία με εργασία δύο Σαββατοκύριακα ανά μηνά και με on call παρουσία 24 ωρών. Προβλέπεται πάγια αμοιβή για την on call υπηρεσία και έξτρα αμοιβή για τις ώρες εργασίας που θα πραγματοποιηθούν.

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Επικοινωνία και συνεργασία με τον Εθνικό Μηχανισμό για την πραγματοποίηση των συνοδειών στις υπηρεσίες και μεταφορών στις επείγουσες δομές φιλοξενίας
 • Εφόσον κρίνεται απαραίτητο θα είναι υπεύθυνος/υπεύθυνη να δώσει φαγητό/σνακ στα παιδιά  και να παρέχει ψυχολογικές πρώτες βοήθειες
 • Συμπλήρωση της φόρμας παραπομπής & του αιτήματος στέγασης και αποστολή στην Ειδική Γραμματεία

Απαραίτητα Προσόντα και Εμπειρία:

 • Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας, Ψυχολογίας, Κοινωνικών Επιστημών, Κοινωνιολογίας, Ανθρωπολογίας και συναφών ανθρωπιστικών σπουδών
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (όπου ενδείκνυται)
 • Εμπειρία 1 έτους σε σχετική θέση εξυπηρέτησης προσφύγων παιδιών
 • Εξοικείωση με θέματα προσφύγων και μετανάστευσης (διαδικασίες ασύλου, μετεγκατάστασης)
 • Άριστη γνώση Ελληνικής γλώσσας
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση MS Office programs (Excel, Word, PowerPoint)
 • Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία με το υπόλοιπο επιστημονικό προσωπικό

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Γνώση του χώρου των ΜΚΟ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους καθώς και ένα εισαγωγικό σημείωμα (ως 500 λέξεις) στο οποίο να εξηγούν συνοπτικά το πώς ανταποκρίνονται στην προσφερόμενη θέση και τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στο Δίκτυο.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τα παραπάνω ως 30/12/2021  στην ηλεκτρονική διεύθυνση  hr@ddp.gr  με θέμα: Θέση  Συνεργάτης Υπεύθυνου Διαχείρισης Υποθέσεων της Κινητής Μονάδας (εξωτερικός συνεργάτης).

*Θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις μπορεί να πραγματοποιηθούν πριν τη λήξη της προθεσμίας. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι διαθέσιμοι να εργαστούν άμεσα.

Ενθαρρύνουμε αιτούντες άσυλο και αναγνωρισμένους πρόσφυγες που πληρούν τα ανωτέρω προσόντα να αποστείλουν το Βιογραφικό τους, καθώς θα εκτιμηθεί ως πρόσθετο προσόν και εμπειρία εξαιτίας του αντικειμένου και της ομάδας στόχου του ανωτέρου προγράμματος.

Παρακαλούμε πριν την υποβολή της αίτησή σας, διαβάστε το πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων.