Θέσης εργασίας | Υπεύθυνος/η Προσωπικού | Υποβολή ως 27/02/2024

Περιγραφή θέσης εργασίας:

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού προκηρύσσει τη θέση Υπεύθυνου Προσωπικού

Ο/Η Υπεύθυνος Προσωπικού έχει ως αρμοδιότητα την καθημερινή επίβλεψη των παραρτημάτων του Δικτύου που αφορά την παρουσία των εργαζομένων, επεξεργασία και συλλογή των αντίστοιχων παρουσιολογίων/αδειών/timesheets, την διαδικασία προσλήψεων, την χρήση του προγράμματος μισθοδοσίας Soft one payroll. Θα συνεργάζεται στενά με το λογιστήριο και υπευθύνους προγραμμάτων.

Η θέση αφορά εργασία πλήρους απασχόλησης (9:00-17:00)

Τόπος εργασίας: Αθήνα

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Διαδικασία πρόσληψης νέου προσωπικού: περιγραφές θέσεων εργασίας, συλλογή βιογραφικών, συνεντεύξεις και επιλογή υποψηφίων
 • Έκδοση μισθοδοσίας μέσω SoftOne payroll
 • Προετοιμασία εγχειριδίων και οδηγιών ανθρώπινου δυναμικού.
 • Υποστήριξη διαδικασιών αναφοράς και ελέγχου για όλα τα θέματα που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό
 • Η διαχείριση, συλλογή και ανάρτηση αρχείων που αφορούν τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού (άδειες, παρουσιολόγια, timesheets, πρόγραμμα εργασίας εργαζομένων)
 • Διαχείριση της πλατφόρμας του Μητρώου Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)
 • Καταγραφή και υποβολή των αδειών
 • Διαχείριση πλατφόρμας ΕΡΓΑΝΗ
 • Υποστήριξη όλων των τμημάτων σε θέματα που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό
 • Διαχείριση αιτημάτων προσωπικού
 • Οργάνωση εκπαιδεύσεων
 • Αξιολόγηση προσωπικού

 Απαραίτητα Προσόντα και Εμπειρία:

 • Πτυχίο Οικονομικών, Ανθρωπιστικών ή Κοινωνικών σπουδών
 • Εμπειρία 3 ετών σε ανάλογη θέση
 • Άριστη γνώση Ελληνικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστηχρήση MS Office programs (Excel, Word, Outlook).
 • Γνώση εργατικής νομοθεσίας
 • Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία με το υπόλοιπο επιστημονικό προσωπικό.

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Γνώση του χώρου των ΜΚΟ
 • Γνώση προγραμμάτων Softone payroll

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους καθώς και ένα εισαγωγικό σημείωμα (ως 500 λέξεις) στο οποίο να εξηγούν συνοπτικά το πώς ανταποκρίνονται στην προσφερόμενη θέση και τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στο Δίκτυο.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τα παραπάνω ως 27/02/2024  στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@ddp.gr με θέμα: Υπεύθυνος προσωπικού

*Θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις μπορεί να πραγματοποιηθούν πριν τη λήξη της προθεσμίας. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι διαθέσιμοι να εργαστούν άμεσα.

Στην ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης υπάρχει η πιθανότητα επικοινωνίας με προηγούμενους εργοδότες. Το Δίκτυο ακολουθεί την πολιτική ενάντια στην σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση όπως και εφαρμόζει την πολιτική διασφάλισης της παιδικής προστασίας.

Ενθαρρύνουμε αιτούντες άσυλο και αναγνωρισμένους πρόσφυγες που πληρούν τα ανωτέρω προσόντα να αποστείλουν το Βιογραφικό τους.

Παρακαλούμε πριν την υποβολή της αίτησή σας, διαβάστε το πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων