Τι γνωρίζουν οι νέοι για την πολιτική της ΕΕ και την Κλιματική Αλλαγή;

Οι εταίροι του EFIVOS in Europe (Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού-Ελλάδα, CIP (Κύπρος, HESED (Βουλγαρία), GEYC( Ρουμανία), Dedalus (Ιταλία), Pacto Verde( Ισπανία) υλοποίησαν εργαστήρια με θέμα την Κλιματική Αλλαγή και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΟΙ 201 συμμετέχοντες ηλικίας 13-24 ετών ενημερώθηκαν, συζήτησαν, πρότειναν λύσεις για την κλιματική αλλαγή. Τους κίνησε πολύ το ενδιαφέρον πως τα καθημερινά τους προβλήματα σχετίζονται με το κλίμα. Έμφαση δόθηκε στην ατομική ευθύνη, δείχνοντας πώς ο συλλογικός αντίκτυπος προέρχεται από μεμονωμένες ενέργειες που συμβάλλουν σε πρωταρχικούς στόχους για το κλίμα και με χαρά είδαν την ΕΕ να επενδύει πόρους σε τέτοια θέματα.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή -πρόγραμμα CERV.

Αναλυτικότερα εδώ.