Το Δίκτυο ανάμεσα στις οργανώσεις που θα χρηματοδοτήσει το BeMed το 2022

Το 2022, 13 νέα έργα σε 10 διαφορετικές χώρες με στόχο την προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από πλαστικά, θα ενταχθούν στις πρωτοβουλίες της BeMed και θα ενισχύσουν τις προσπάθειες της για ένα καθαρότερο υδάτινο περιβάλλον. Ένα από τα 13 έργα θα υλοποιήσει το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ως αποδέκτης χρηματοδότησης από τη BeMed με όνομα “A Healthy Life without Plastic is Children’s Right” Το πρόγραμμα θα επιχειρήσει να ευαισθητοποιήσει παιδιά μέσω εκπαιδευτικών παιχνιδιών για την καταπολέμηση της ρύπανσης από πλαστικά. Το Δίκτυο έλαβε μέρος στην επίσημη παρουσίαση των προγραμμάτων την Παρασκευή 25/3 με την Μυρτώ Πισπίνη, συνεργάτη του Δικτύου.

Ο στόχος του προγράμματος του Δικτύου είναι να δοθεί η δυνατότητα στα παιδιά όλων των ηλικιών, εθνικοτήτων και πολιτισμών να μάθουν και να δράσουν ενάντια στην ρύπανση από πλαστικά και με τη σειρά τους να εμπνεύσουν άλλα παιδιά, τους δασκάλους τους, τις οικογένειές τους και τις κοινότητές τους να αναλάβουν δράση επίσης. Τα παιδιά θα έχουν πρακτική εμπειρία μέσα από τις δραστηριότητες και θα καθοδηγηθούν ώστε να αποκτήσουν γνώση μέσω της δικής τους εμπειρίας που είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και την υιοθέτηση νέων οικολογικών αξιών.

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου της BeMed σχετικά με την ανακοίνωση των χρηματοδοτήσεων εδώ.

H αποστολή της BeMed:

Λόγω των υψηλών επιπέδων ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, η Μεσόγειος Θάλασσα γίνεται δέκτης δεκάδων κιλών απορριμμάτων καθημερινά, με αποτέλεσμα να γίνεται η ίδια μια παγίδα πλαστικών για την θαλάσσια βιοποικιλότητα,  ξεπερνώντας προηγούμενα ρύπανσης από πλαστικά. Υπάρχουν αρκετά έργα που στοχεύουν στη μείωση της πλαστικής ρύπανσης σε όλο τον κόσμο και είναι αποστολή της BeMed να υποστηρίξει κάποιες από αυτές τις πρωτοβουλίες στη Μεσόγειο. Μέσω της ετήσιας πρόσκλησής της για μικροπρωτοβουλίες, η BeMed ενθαρρύνει την ανταλλαγή γνώσεων και προσπαθεί να διευκολύνει τον διάλογο ανάμεσα σε φορείς και ιδιώτες ώστε να δημιουργηθεί ένα δίκτυο προστασίας της Μεσογείου.