Συμμετοχή σε συνάντηση στρογγυλής τραπέζης του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού (Πρόγραμμα PROCHILD)

Στο πλαίσιο του προγράμματος PROCHILD αναφορικά με την προστασία των κακοποιημένων και παραμελημένων παιδιών, την 25/9/2019 διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού συνάντηση στρογγυλής τραπέζης στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από κρατικούς φορείς και αρχές, όπως οι Εισαγγελίες Πειραιώς και Κορίνθου, η Ελληνική Αστυνομία, από Δημόσια Νοσοκομεία της Αθήνας, από τον χώρο της Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και από φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών.
Θεματική της συζήτησης αποτέλεσαν α) η ανίχνευση, β) η διαχείριση και γ) η υποστήριξη παιδιών θυμάτων κακοποίησης ή παραμέλησης.
Σκοπός της συνάντησης είναι η κατά τον καλύτερο τρόπο δημιουργία αποτελεσματικού εθνικού συστήματος προστασίας Κακοποιημένων και Παραμελημένων παιδιών. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε ανοιχτή συζήτηση σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζονται κατα την ανίχνευση περιστατικών καθώς και τη διαχείριση αυτών, ενώ επιλέον σκοπός είναι η καταγραφή καλών πρακτικών που προκύπτουν από το πεδίο και θα μπορούσαν να κατοχυρωθούν θεσμικά και να διευκολύνουν την καθημερινή πρακτική.
Λόγω του γεγονότος ότι ο χρόνος της συνάντησης δεν επαρκούσε, προγραμματίστηκε και 2η συνάντηση την 7/10/2019 με σκοπό την περαιτέρω συζήτηση σχετικά με την διαχείριση των παιδιών καθώς και την υποστήριξη τους.
Περισσότερα διαθέσιμα για το πρόγραμμα PROCHILD θα βρείτε εδώ http://www.prochildproject.org/.