Το Δίκτυο στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του νομοσχέδιου για την Επιτροπεία Ασυνόδευτων Ανηλίκων

33cdd953e0bf07f662363f485177637f_XL

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ως Οργάνωση που προωθεί και προασπίζει τα δικαιώματα των παιδιών, με αφορμή τη θέση σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση σχετικού σχεδίου νόμου για την Επιτροπεία των Ασυνόδευτων Ανηλίκων, προέβη σε εκτενή σχολιασμό, εκφράζοντας παρατηρήσεις επί του νομοσχεδίου.

Σημειώνεται ότι το παραπάνω αναφερόμενο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις» και εκπονήθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Το Δίκτυο, έχοντας συστηματική επαφή και υποστηρίζοντας ασυνόδευτους ανηλίκους σε καθημερινή βάση μέσω των προγραμμάτων του, συνεισέφερε στη διαβούλευση την εμπειρία που έχει αποκομίσει από το πεδίο, μεταφέροντας τις απόψεις του επί ενός τόσο σημαντικού ζητήματος που απασχολεί φορείς, οργανισμούς και οργανώσεις σε  διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Τα σχόλια του Δικτύου είναι διαθέσιμα στο : https://www.opengov.gr/minlab/?p=3934 στα άρθρα 13-32.