Το Κέντρο για το Παιδί του Δικτύου στο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο Πατησίων , συμμετέχει στην εκδήλωση του Δήμου Αθηναίων | 15 Φεβρουαρίου 2019

Στις 15 Φεβρουαρίου 2019,
η ομάδα του ¨Κέντρου για το Παιδί¨ του ¨Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού¨,
συμμετείχε στην Ημερίδα «Η κοινωνική καινοτομία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση:
τα Δημοτικά Ιατρεία του δήμου Αθηναίων ως Πρότυπα Κέντρα ιατρικών και κοινωνικών υπηρεσιών», στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου.
Με ιδιαίτερη χαρά, τα μέλη της Ομάδας του ¨Κέντρου για το Παιδί¨,
μοιράστηκαν με πολιτικά και διοικητικά στελέχη προσκεκλημένων δήμων της Αττικής,
το σύνολο των Υπηρεσιών που παρέχουν στο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο Πατησίων,
τις Δράσεις και τα Εργαστήρια που έχουν πραγματοποιήσει
και τον τρόπο που αυτά ουσιαστικά συνέβαλαν τόσο στην εκπαιδευτική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών
όσο και στην ολιστικής μορφής προσέγγιση των οικογενειών με αυξημένες και σύγχρονες ανάγκες, σε συνδυασμό με τις λοιπές ιατρικές και κοινωνικές Υπηρεσίες που παρέχονται στο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο Πατησίων.
Ο δήμος Αθηναίων ως επικεφαλής εταίρος του έργου ESTI@, συνεργάζεται με το ¨Δίκτυο για τα Δικαιώματα του παιδιού¨ και τους εταίρους: SolidarityNow, Praksis, First Elements Euroconsultants, την ΕΑΤΑ, το ΚΥΑΔΑ και τη ΜΚΟ Φαιναρέτη.
Το έργο ESTI@ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Πρόγραμμα EaSI).