Το Κέντρο για το Παιδί – Σαρανταπόρου ανάμεσα στις 28 καλές πρακτικές του προγράμματος FEAD/ΤΕΒΑ

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ως εταίρος, και ο Δήμος Αθηναίων, ως συντονιστής της Κοινωνικής Σύμπραξης “Αθήνα Πρωτεύουσα της Αλληλεγγύης”, σχεδίασαν και υλοποιούν δράσεις παροχής ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών στους δημότες της Αθήνας που είναι δικαιούχοι του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.). Οι υπηρεσίες παρέχονται από εξειδικευμένη Επιστημονική Ομάδα του Δικτύου σε χώρους που έχει παραχωρήσει ο Δήμος Αθηναίων στο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο Πατησίων (Σαρανταπόρου 4).

Το Κέντρο για το Παιδί, που λειτουργεί σε αυτό το πλαίσιο, απευθύνεται σε παιδιά (και τους γονείς τους) ηλικίας έως 15 ετών και προσφέρει μια σειρά δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην προσπάθεια κοινωνικής ενσωμάτωσης των εξυπηρετούμενων. Εκτός από τις δραστηριότητες που αφορούν αποκλειστικά τα παιδιά (δημιουργική απασχόληση, μαθησιακή υποστήριξη, συνεργασία με παιδοψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό & λογοθεραπευτή) παρέχονται συμπληρωματικές υπηρεσίες προς τους γονείς και άλλους ενήλικες (ψυχοκοινωνική στήριξη, συμβουλευτική απασχόλησης, λογιστική συμβουλευτική) με στόχο την πολύπλευρη στήριξη των εξυπηρετούμενων.

Αυτό το μοντέλο παροχής υπηρεσιών επιλέχθηκε από το Δίκτυο FEAD/ ΤΕΒΑ να παρουσιαστεί στην πρόσφατη έκδοση με 28 case studies από όλη την Ευρώπη. Μπορείτε να βρείτε την έκδοση εδώ ενώ η αναφορά στο Δίκτυο γίνεται στη σελίδα 31.