Το λυπημένο παιδί – Hasan Alslash

«Το λυπημένο παιδί»

Με κρατούν μέσα κλειστό
Ύπνος χωρίς υγεία, νερό, φαγητό
Να βγω έξω και να παίξω δεν μπορώ
Δεν έχω ούτε σχολείο, εκπαίδευση, γιατρό

Είμαι παιδί, κλεισμένο σε αυτό το νησί
Να βγω έξω και να παίξω, ελευθερία να έχω
Δική μου δουλειά, αυτοκίνητο, κοπέλα

Απ’ τον τραπεζίτη μου πονούσα πολύ
Τον πόνο μου δεν άκουγε κανείς
Κι αν ήμουν από την πρώτη μέρα στον γιατρό
Σε μένα δε θα γινότανε αυτό

Να φύγω για το Βέλγιο, να ζω εκεί
Τα ταξίδια ν’ αγαπάτε πολύ
Πώς θέλω την αγάπη να βρω εκεί
Με ειρήνη και ασφάλεια μαζί

Όνομα μαθητή: Hasan Alslash
Ηλικία: 17 ετών
Χώρα καταγωγής: Συρία
Αναφορά στο δικαίωμα της ελευθερίας
KEDU – Κέντρο Μη Τυπικής Εκπαίδευσης Άρσις -ΚΩΣ