Το παιδί από την Αφρική – Τζαν Μπουρινάκη

Το παιδί από την Αφρική

Είμαι παιδί είμαι παιδί από την Αφρική
και ζω σε μια χώρα φτωχική
χωρίς σχολεία σπίτια και φαΐ
χωίς τηλέφωνο και υπολογιστή

Θέλω να πα θέλω να πάω στο σχολείο
να μάθω λίγα γράμματα και εγώ
για να διαβάζω για ν αμετρώ
φίλους να κάνω όπως όλοι σας κι εγώ

Κάντε κάτι να’χω ένα σχολειό
δεν είναι μόνο το φαγητό
κάντε κάτι να’χω ένα σχολειό
η μόρφωση μας λείπει και είναι πιο σημαντικό

Μα σαν παιδί μας σαν παιδί από την Αφρική
δεν έχω ούτε στέγη ούτε τροφή
μα κάνω όνειρα για την ζωή
να σπούδαζα σε χώρα μακρυνή

Μ’ αφού δεν πα μ’ αφού δεν πάω στο σχολειό
τα όνειρα μου μένουν που αγαπώ
μια μέρα θα διαβάζω θα μετρώ
τον εαυτό μου θα ‘κανα γιατρό

Κάντε κάτι να’χω ένα σχολειό
δεν είναι μόνο το φαγητό
κάντε κάτι να’χω ένα σχολειό
η μόρφωση μας λείπει και είναι πιο σημαντικό

Οι στίχοι αυτοί γράφτηκαν από τον μαθητή Τζαν Μπουρινάκη (Γ3), 2ο Γυμνάσιο, Κως