Τοποθέτηση Δικτύου στη δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου με τίτλο «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»

Τοποθέτηση του Δικτύου στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο: «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, με αφορμή τη θέση σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του Νομοσχεδίου με τίτλο: “Αναβάθμιση του Σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις”, η οποία ολοκληρώνεται την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021, τοποθετήθηκε και προέβη σε σχολιασμό του άρθρου 85 που αφορά την κατανομή των μαθητών στα τμήματα. Παρακάτω θα δείτε το σχόλιο που αναρτήθηκε στη δημόσια διαβούλευση.

Η πρόβλεψη του άρθρου 85 που αφορά την κατανομή των μαθητών στα τμήματα προτείνουμε να απαλειφθεί καθώς με τις προβλεπόμενες προτάσεις ενισχύονται οι διακρίσεις και ο διαχωρισμός και μάλιστα εντός του σχολικού χώρου, ο οποίος εκ του ρόλου του οφείλει να υπερασπίζεται την ισότητα των ευκαιριών, όπως προβλέπει και η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού στο άρθρο 28 παρ. 1, η οποία αποτελεί Νόμο του Ελληνικού Κράτους ήδη από το 1992 (Ν. 2101/1992). Επιπλέον, το σχολείο καλείται να συμβάλει στην κοινωνική ένταξη και να αποβάλει κάθε έννοια διαχωρισμού, ιδίως αν αυτή αφορά την χώρα καταγωγής ή οποιοδήποτε στοιχείο της προσωπικότητας των παιδιών. Με το προτεινόμενο άρθρο εγείρεται έντονος προβληματισμός για τη δημιουργία τμημάτων διαφορετικών ταχυτήτων σε “καλούς” και “κακούς” μαθητές, “ζωηρούς” και “ήσυχους”, “γηγενείς” και “αλλοδαπούς” κτλ. Για παράδειγμα οι μαθησιακές ανάγκες των παιδιών υπηκόων τρίτων χωρών θα μπορούσαν να διευκολυνθούν με την ενίσχυση των τάξεων υποδοχής και με δραστηριότητες για την κατανόηση και εκτίμηση της ετερότητας και την πρόληψη φαινομένων ρατσισμού.

Η αναφερόμενη στο άρθρο κοινωνική ένταξη δεν επιτυγχάνεται με διαχωρισμούς και αλλαγή τμήματος που έχει τελικά τιμωρητικό ή υποτιμητικό χαρακτήρα για το παιδί, αλλά με διαφορετικό τρόπο δουλειάς στην τάξη, με τη συμπερίληψη ως κεντρικό άξονα της παιδαγωγικής.