Δικαιώματα του Παιδιού, 24-25 Ιουνίου, Διήμερο συνεργασίας για την εφαρμογή των Δικαιωμάτων του Παιδιού στις δομές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Tο Κέντρο  Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής  Επιμόρφωσης «Σχεδία» με την υποστήριξη της Νομαρχίας Πειραιά και της Ελληνικής Εταιρείας
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α) Α.Ε.  οργάνωσε ένα διήμερο στις 24 και 25 Ιουνίου 2009, στον πολυχώρο «ΑΠΟΛΛΩΝ» (Ερμουπόλεως και Πηλίου 1, Πειραιάς) με θέμα:

Δικαιώματα του Παιδιού

Διήμερο συνεργασίας για την εφαρμογή των Δικαιωμάτων του Παιδιού στις δομές της τοπικής αυτοδιοίκησης

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑ