Η περίπτωση της μικρής Μαρίας: Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού