Αποτελέσματα ομάδων εστίασης με θέμα την γνώση των εφήβων και νέων σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος (CERV) “EFIVOS II”, οργανώθηκαν focus groups σε 7 χώρες (Δανία, Βουλγαρία, Ελλάδα,Ισπανία, Ιταλία, Ρουμανία, Κύπρο) με θέμα την γνώση των εφήβων και νέων σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις πολιτικές και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για του Νέους. Συνολικά συμμετείχαν 184 νέοι (98 κορίτσια, 80 αγόρια και 6 Non binary άτομα).

Τα αποτελέσμα του focus group έδειξαν ότι οι νέοι δεν είχαν ξεκάθαρη εικόνα για τα Ευρωπαϊκά Όργανα και τις αρμοδιότητες τους, ενώ αναγνώρισαν το κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μετά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπλέον δεν μπόρεσαν να αναγνωρίσουν τους ηγέτες της ΕΕ αναγνωρίζοντας την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η γνώση και αναγνώριση ήταν κυρίως λόγω της προβολής στην τηλεόραση και τα social media και όχι από το σχολείο ή το κοινωνικό τους περιβάλλον.

Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τους νέους, στην πλειοψηφία τους δεν γνώριζαν ότι υπήρχε και πως σχεδιάστηκε. Από τις θεματικές της ξεχώρισαν το Mental health & Wellbeing”, “Quality Learning”, “Equality of All Genders”  και “Quality Employment for All”.

Τα παιδιά γνώριζαν το πρόγραμμα Erasmus ενώ αγνοούσαν άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Δείτε όλα τα αποτελέσματα εδώ.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος CERV.