Θέση εργασίας | Ψυχολόγος | Υποβολή μέχρι 16/09/2021 | Αθήνα

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού προκηρύσσει θέση Ψυχολόγου πλήρους απασχόλησης στο πρόγραμμα «Child protection case management for refugee children including Unaccompanied Children in Attica». Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι μέχρι 31/12/2021 με δυνατότητα ανανέωσης.

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Στην υπηρεσία “info desk: υποδοχή & αξιολόγηση των ασυνόδευτων ανηλίκων που αιφνιδίως εμφανίζονται στην οργάνωση
 • Πρώτη εκτίμηση της ευαλωτότητας και των συγκεκριμένων αναγκών του κάθε ανηλίκου και ενημέρωση της 24ωρης γραμμής εντοπισμού του Εθνικού Μηχανισμού για την Προστασία των Α.Α της Ειδικής Γραμματείας, με στόχο την από κοινού διαχείριση της υπόθεσης
 • Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, θα είναι υπεύθυνος/υπεύθυνη να δώσει φαγητό/σνακ στα παιδιά  και να παρέχει ψυχολογικές πρώτες βοήθειες
 • Συμπλήρωση της φόρμας παραπομπής & στέγασης και αποστολή στην Ειδική Γραμματεία
 • Προγραμματισμένες ατομικές συναντήσεις-συνεδρίες συμβουλευτικού χαρακτήρα με κάθε παιδί ή με τον υπεύθυνο ενήλικο, όταν είναι απαραίτητο
 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό του ατομικού σχεδίου δράσης του παιδιού με άξονα το βέλτιστο συμφέρον του, σε συνεργασία με τον κοινωνικό λειτουργό και δικηγόρο
 • Παραπομπές σε συνεργαζόμενους φορείς, σύμφωνα με το αίτημα του παιδιού και των υπεύθυνων ενηλίκων
 • Επαναξιολόγηση της κατάστασης σε κάθε περίπτωση (follow up), βάση του ατομικού σχεδίου δράσης του παιδιού
 • Τήρηση ηλεκτρονικού και έντυπου αρχείου καταγραφής περιπτώσεων
 • Χαρτογράφηση πεδίου ψυχοκοινωνικής παρέμβασης (αιτήματα, παρεμβάσεις, υπάρχουσες δομές στήριξης). Συνεργασία με άλλους φορείς και οργανώσεις

Απαραίτητα Προσόντα και Εμπειρία:

 • Πτυχίο Ψυχολογίας
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
 • Εμπειρία 1 έτους σε σχετική θέση εξυπηρέτησης προσφύγων παιδιών
 • Εξοικείωση με θέματα προσφύγων και μετανάστευσης (διαδικασίες ασύλου, μετεγκατάστασης)
 • Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών σε γραπτό και προφορικό λόγο
 • Άριστη γνώση MS Office programs (Excel, Word, PowerPoint)
 • Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία με το υπόλοιπο επιστημονικό προσωπικό

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Γνώση του χώρου των ΜΚΟ
 • Συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους καθώς και ένα εισαγωγικό σημείωμα (ως 500 λέξεις) στο οποίο να εξηγούν συνοπτικά το πώς ανταποκρίνονται στην προσφερόμενη θέση και τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στο Δίκτυο.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τα παραπάνω ως τις 16/09/2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση a.karapatsia@ddp.gr με θέμα: Ψυχολόγος

Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων, θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη.

Ενθαρρύνουμε αιτούντες άσυλο και αναγνωρισμένους πρόσφυγες που πληρούν τα ανωτέρω προσόντα να αποστείλουν το Βιογραφικό τους.

Πριν υποβάλλετε την αίτηση σας, διαβάστε το πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων