Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας στις Καμπάνιες του «Δικτύου»