Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας στις Καμπάνιες του «Δικτύου»

«20 Νοεμβρίου – Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων του Παιδιού»

«Απρίλιος – μέρες βιβλίου»

 

Πατήστε εδώ να δείτε την έγκριση.