Βήμα στενότερης συνεργασίας μεταξύ Συνηγόρου του Παιδιού και ΜΚΟ

Με εξαιρετικό ενδιαφέρον, ανταλλαγή απόψεων και διατύπωση προτάσεων, διεξήχθη στις 16.10.2008 η πρώτη συνάντηση του Συνηγόρου του Παιδιού με τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που ασχολούνται με τα δικαιώματα του παιδιού. Σε αυτήν συμμετείχαν 65 σύνεδροι, προερχόμενοι από 40 ΜΚΟ, η διεθνής οργάνωση «eurochild» και εκπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και του Παρατηρητήριου για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
Σημαντικές προτάσεις που διατυπώθηκαν στην συνάντηση αφορούσαν:

  • την στενότερη συνεργασία μεταξύ Συνηγόρου του Παιδιού και των ΜΚΟ
  • την διαδικτυακή σύνδεση, επικοινωνία και αλληλοενημέρωση μεταξύ των ΜΚΟ
  • την συγκρότηση συντονιστικής επιτροπής από τις οργανώσεις, με στόχο την δικτύωση και την συνεργασία τους για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και την προώθηση ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος.

Ο Συνήγορος ανέλαβε να κωδικοποιήσει και δημοσιοποιήσει τις προτάσεις της συνάντησης και να προσκαλέσει την ερχόμενη συνάντηση εργασίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαΐου 2009, στα γραφεία του Συνηγόρου, στην οποία συμμετείχαν 44 εκπρόσωποι από 34 ΜΚΟ, και όπου αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η συγκρότηση προσωρινής Οργανωτικής Ομάδας για την εκπόνηση προτεινόμενου πλαισίου λειτουργίας Δικτύου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Η Ομάδα αυτή  στην οποία συμμετέχει και το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού θα δημοσιοποιήσει τις προτάσεις της το φθινόπωρο του 2009, με στόχο στην συνέχεια να διεξαχθεί η ιδρυτική πρώτη Γενική Συνέλευση του Δικτύου ΜΚΟ.