ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κατόπιν της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης* της 21ης Μαρτίου 2018, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού συμμετέχουν:

Μυροφόρα (Μιράντα) Παπαδοπούλου – Πρόεδρος
Στέλλα Τσίτουρα – Αντιπρόεδρος
Καλλιόπη Κύρδη – Γενική Γραμματέας
Πελοπίδας Νικολόπουλος – Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
Μυρσίνη Ζορμπά – Ταμίας
Ιωάννα Μοσχοβάκου – Αναπληρώτρια Ταμίας
Μαρίνα Δρυμαλίτου, Μέλος
Φωτεινή Αβδελλή, Μέλος
Παναγιώτης Σταματάκης – Μέλος
Καλλιόπη Καρούση – Μέλος
Άννα Διονυσιάδου – Μέλος

* Δείτε εδώ τα αναλυτικά αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής (ΕΕ), που διεξήχθησαν την 21 Μαρτίου 2018 στο πλαίσιο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού.