«Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τα Δικαιώματα του Παιδιού» | Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018 | Κτίριο ΚΥΒΕ ( Εθνάρχου Μακαρίου 1 & Κηφισού, Περιστέρι)

προσκληση

Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η 2η Τοπική Μονάδα Υγείας Περιστερίου  σε συνεργασία με το Μη Κυβερνητικό Σωματείο «Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Network for Children’s Rights)» συνδιοργανώνουν ημερίδα με θέμα:

«Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τα Δικαιώματα του Παιδιού»

Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018. Ώρα: 18:00

Κτίριο ΚΥΒΕ ( Εθνάρχου Μακαρίου 1 & Κηφισού, Περιστέρι)

Κεντρικοί ομιλητές: Ρούλα Λινάρδου, Κοινωνική Λειτουργός- Συντονίστρια Μονάδας Παιδικής Προστασίας του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Πελοπίδας Νικολόπουλος, Δικηγόρος- Συντονιστής Ομάδας Δικηγόρων του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Φωτεινή Αβδελλή, Βιβλιοθηκονόμος- Υπεύθυνη του Εργαστηρίου Πολιτισμού του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού.