Η Πλανόδια Βιβλιοθήκη στην πλατεία Κοτζιά | Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018 | Αθήνα Παγκόσμια Πρωτεύουσα βιβλίου 2018