Η Πλανόδια Βιβλιοθήκη στην πλατεία του Αγίου Παύλου | Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018 | Αθήνα 2018- Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου 🗓

ΑΠΠΒ Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018 Στ Λαρισης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΑΝΟΔΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ