ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής / Διερμηνέας Αραβικής Γλώσσας | Σεπτέμβριος 2018

 

To Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού προκηρύσσει θέση Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή / Διερμηνέα Αραβικής Γλώσσας, για τη στελέχωση των δράσεων του προγράμματος ‘Εφηβικό Δίκτυο – Διαπολιτισμικό Κέντρο Εφήβων και Νέων’.
Περιγραφή θέσης εργασίας:
Διερμηνεία, πολιτισμική διαμεσολάβηση, μετάφραση κειμένων, πλαισίωση δραστηριοτήτων άτυπης εκπαίδευσης και συνοδεία στo πλαίσιο outreach σε Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων σε συνεργασία με την ομάδα του Εφηβικού Δικτύου.
Απαραίτητα προσόντα:
• Άριστη γνώση της Αραβικής γλώσσας
• Επαρκής γνώση της Ελληνικής ή / και Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος)
• Προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο και εργασιακή εμπειρία με ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (παιδιά πρόσφυγες, μετανάστες κτλ)
• Δεξιότητες συνεργασίας, ομαδικό πνεύμα
Ώρες εργασίας (εβδομαδιαίως):
• Μερικής απασχόλησης, απογευματινό ωράριο

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με μία συνοδευτική επιστολή έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2018, στην ηλεκτρονική διεύθυνση diktio@ddp.gr, με θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Διερμηνέα Αραβικής γλώσσας.
*Θα υπάρξει επικοινωνία με όσους συμμετέχοντες επιλεγούν για συνέντευξη.

Intercultural mediator Arabic speaker

The Network for Children’s Rights would like to announce the opening for the position of Intercultural Mediator Arabic speaker, who will join the team of ‘Youth Center – Intercultural Center for Youngers’ as part of program and its actions.

Job Description:
Interpreting, cultural mediation, text translation, support for informal education activities and escorts in outreach to Camps refugees in collaboration with the Youth Center team.

Requirements:
• Excellent knowledge of Arabic Language
• Adequate knowledge of Greek and / or English (oral and written)
• Experience in related field and work experience with vulnerable group (refugee children, migrants, etc.)
• Collaborative skills, team spirit

Working hours (weekly):
Afternoon part time job

Candidates are requested to send their Curriculum Vitae accompanied by a cover letter to diktio@ddp.gr by 17th of September 2018, with the subject: INVITATION for Arabic Interpreter.

*We will be able to contact candidates who are shortlisted for interview