ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Intercultural mediator Urdu speaker | Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής- Διερμηνέα Ουρντού Γλώσσας | Ιούλιος 2018

To Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού προκηρύσσει θέση Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή / Διερμηνέα Ουρντού Γλώσσας, για τη στελέχωση του προγράμματος της νομικής και ψυχοκοινωνικής ομάδας, συγχρηματοδοτούμενο από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.

Περιγραφή θέσης εργασίας:
Διερμηνεία, διαπολιτισμική μεσολάβηση, συνοδεία στo πλαίσιο συνεργασίας με ομάδα ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης του Δικτύου “Chid Protection Unit – (CPU)”

Απαραίτητα προσόντα:
• Άριστη γνώση της Ουρντού γλώσσας και επιθυμητή γνώση Φαρσί
• Επαρκής γνώση της Ελληνικής ή / και Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος)
• Προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο και εργασιακή εμπειρία με ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (παιδιά πρόσφυγες, μετανάστες κτλ)
• Δεξιότητες συνεργασίας, ομαδικό πνεύμα
Ώρες εργασίας (εβδομαδιαίως):
• Πλήρης απασχόληση

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με μία συνοδευτική επιστολή έως τις 3 Αυγούστου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση diktio@ddp.gr, με θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Διερμηνέα Ουρντού CPU.

_____________________________________________________________

Intercultural mediator Urdu speaker

The Network for Children’s Rights would like to announce the opening for the position of Intercultural Mediator Urdu speaker, who will join the team offering legal, psychological and social support as part of our program which is co-funded by the UNHCR.

Job Description:

Interpreting, cultural mediation as well as escorting in cooperation with our legal and psychosocial team “Child Protection Unit (CPU)”

Requirements:

· Excellent knowledge of Urdu Language, knowledge of Farsi language is considered a plus