‘ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ’: Πείτε μας τη γνώμη σας | ‘YOUNG JOURNALISTS’: Please share your opinion

unnamed

Αγαπητές/Αγαπητοί,
Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού σας προσκαλεί να συμμετέχετε στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου που βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο και αφορά την εφημερίδα ‘Αποδημητικά Πουλιά’.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
➡️ https://goo.gl/forms/FoFCEQvRPzyxZxOf1 ⬅️ 
Η γνώμη σας θα λειτουργήσει προς όφελος των εφήβων προσφύγων, μεταναστών και Ελλήνων, δημιουργών της εφημερίδας.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί λιγότερο από 5 λεπτά.

Η συμμετοχή σας στο ερωτηματολόγιο είναι εθελοντική.

Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας.
———————————————————————————————————————-
Dear all,
Network for Children’s rights requests your participation in the survey you may find in the link below regarding the ‘Migratory Birds’ newspaper.

SURVEY
➡️ https://goo.gl/forms/FoFCEQvRPzyxZxOf1 ⬅️ 
Your opinion will benefit the teenage refugees, migrants and Greeks, that are the authors of the newspaper.

The survey takes less than 5 minutes.

Your participation in this survey is completely voluntary.

Thank you for your participation.