Οι συνθήκες στα στρατόπεδα προσφύγων: Το παράδειγμα του Σχιστού

Έκθεση

Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Αθήνα, Ιανουάριος 2017

Από το 2016, σε συνεργασία με τη διεθνή οργάνωση Save the Children και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, το Δίκτυο δραστηριοποιείται στις δομές φιλοξενίας προσφύγων του Ελληνικού και του Σχιστού, όπου παρέχει στα παιδιά-πρόσφυγες ψυχαγωγικά και παιδαγωγικά προγράμματα. Επιπλέον, στο Σχιστό, το Δίκτυο προσφέρει ψυχοκοινωνική και νομική συνδρομή σε παιδιά και στους γονείς τους (στην περίπτωση που οι ανήλικοι συνοδεύονται από αυτούς) με τη σύσταση ειδικής ομάδας CPU (Child Protection Unit), η οποία αποτελείται από δύο κοινωνικούς λειτουργούς, έναν ψυχολόγο και έναν δικηγόρο.
Η σχεδόν ενός έτους δράση της CPU ομάδας μας στη δομή του Σχιστού και οι καθημερινές παρεμβάσεις της αποτελούν το έναυσμα για την παρακάτω Έκθεση “Οι συνθήκες στα στρατόπεδα προσφύγων:Το παράδειγμα του Σχιστού”

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε την έκθεση στα αγγλικά: “Conditions in refugee camp: The case of Schisto”