Ολοκλήρωση τριήμερου σεμιναρίου : “Από την υποδοχή στην ένταξη: συνοδεύοντας τους έφηβους στις πολλαπλές μεταβάσεις”

  

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε συνεργασία με την Action Synergy ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή το τριήμερο σεμινάριο που στόχο είχε την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των επαγγελματιών που εργάζονται με έφηβους πρόσφυγες και μετανάστες, την ανταλλαγή εμπειριών και τρόπων εργασίας.

Συνολικά συμμετείχαν 35 επαγγελματίες από ποικίλες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, κρατικούς φορείς και δημόσιες υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της Παιδικής Προστασίας. Δόθηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ενημερωθούν για καλές πρακτικές, μεθόδους και τεχνικές επικοινωνίας με εφήβους, να ανταλλάξουν εμπειρίες και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά και να ενημερωθούν για μεθόδους και προγράμματα που θα τους φανούν χρήσιμα στην προετοιμασία και υποστήριξη εφήβων κατά την μετάβασή τους από την ανηλικότητα στην ενηλικίωση. Το κλείσιμο της τελευταίας ημέρας πραγματοποιήθηκε με μία εκπαιδευτική επίσκεψη στο ANKAA Project , ένα κέντρο ένταξης που προσφέρει την ευκαιρία σε όλους να συμμετέχουν σε ποικίλα εργαστήρια και εκπαιδεύσεις επαγγελματικής εξειδίκευσης.

Ευχαριστούμε θερμά τους συμμετέχοντες φορείς για τις εισηγήσεις τους και την πολύ σημαντική συνεισφορά τους στο σεμινάριο αυτό.