Πέμπτη 27 Ιουνίου- 3ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Το Δίκτυο εκπροσώπησε στη διοργάνωση του Συνεδρίου ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ της Capital Link με θέμα:
“Ο Άνθρωπος για τον Άνθρωπο” η κ. Γιάννα Αλιβιζάτου, αντιπρόεδρος του Δ.Σ..
DSC_0466

ATT00001