Πέμπτη 27 Ιουνίου- 3ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης