Παιδιά-Πρόσφυγες, Ανοικτή Επιστολή, 23 Ιουνίου 2009

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Την Επιστολή συνυπογράφουν …

Γιατροί του Κόσμου

Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.

FAIRPLANET, Eλληνική Ανθρωπιστική Οργάνωση Αλληλεγγύης των Λαών

Κέντρο Ερευνών Ρίζες

Σχεδία

Προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,

Τον Πρωθυπουργό,

Τον Πρόεδρο και τους Αρχηγούς των Κομμάτων της Ελληνικής Βουλής,

Τους Βουλευτές και Ευρωβουλευτές

 

Με μεγάλη ανησυχία παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα την αντιμετώπιση του ζητήματος των μεταναστών και των προσφύγων στη χώρα μας, που αφορά επίσης εκατοντάδες ανήλικα παιδιά για τα οποία δεν γίνεται λόγος. Η αντιμετώπισή τους με το χαρακτηρισμό «λαθρομετανάστες» και «παράνομοι» υποδηλώνει, σε μεγάλο βαθμό, την παράλειψη της πολιτείας για παροχή προστασίας σε αιτούντες άσυλο και ασυνόδευτους ανήλικους. Οι πρόσφυγες και τα ανήλικα παιδιά που εγκαταλείπουν τις πατρίδες τους εξαιτίας εμπόλεμων καταστάσεων και διώξεων δικαιούνται προστασίας και φροντίδας σύμφωνα με τις Διεθνείς Συνθήκες και τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού του ΟΗΕ.

Τα  παιδιά-πρόσφυγες δεν ευθύνονται τα ίδια γιατί έχασαν τα σπίτια και τους γονείς τους, γιατί βρέθηκαν ξαφνικά σε μια βάρκα να θαλασσοπνίγονται, ούτε για τους κινδύνους και τις κάθε είδους ταλαιπωρίες και κακοποιήσεις που υφίστανται. Τα παιδιά-πρόσφυγες φτάνουν στην Ελλάδα σε κατάσταση απόγνωσης, συχνά ασυνόδευτα, εγκαταλείποντας τη χώρα τους προκειμένου να διαφύγουν τον κίνδυνο και έχοντας βιώσει τραυματικές εμπειρίες, έχοντας δει γονείς και συγγενείς να φυλακίζονται, να εξαφανίζονται ή ακόμη και να εκτελούνται. Αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα επιβίωσης, στερούνται οικογενειακών και κοινωνικών δεσμών, και έχουν προβλήματα επικοινωνίας, λόγω γλωσσικών και πολιτισμικών διαφορών.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ επισημαίνει την ανάγκη προστασίας και την έλλειψη κατάλληλων κέντρων υποδοχής στη χώρα μας, καθώς τα ήδη υπάρχοντα «κέντρα διαμονής και φιλοξενίας» είναι στην πραγματικότητα «κέντρα διοικητικής κράτησης». Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε ότι το πρόβλημα δεν λύνεται με επιχειρήσεις «σκούπα» που καταλήγουν σε καταπάτηση των δικαιωμάτων των ανηλίκων και σε πογκρόμ, ούτε και είναι της αποκλειστικής αρμοδιότητας της ΕΛΑΣ. Απαιτείται αποτελεσματικότερη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών,  δημιουργία δομών υποδοχής στα σημεία εισόδου που θα επιτρέπουν τον εντοπισμό των ατόμων που δικαιούνται διεθνούς προστασίας και Κέντρα Κρατικής Μέριμνας που οφείλει να εξασφαλίσει για τους ανήλικους το υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας.

Για τους παραπάνω λόγους ζητούμε από την ελληνική Πολιτεία:

Να διασφαλίσει το σύστημα ασύλου στην Ελλάδα και να μην επαναπροωθεί ασυνόδευτους ανηλίκους, χαρακτηρίζοντάς τους συλλήβδην λαθρομετανάστες. Μεταξύ των αιτούντων άσυλο περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός ασυνόδευτων ανηλίκων που στερούνται ταξιδιωτικών εγγράφων και προέρχονται από χώρες από τις οποίες είναι αδύνατον, εξαιτίας αντικειμενικών λόγων, να προσκομίσουν τα σχετικά επίσημα έγγραφα αποδεικτικά της ταυτότητάς τους.

Θα πρέπει  να τηρείται  η αρχή για γρήγορη, δίκαιη και αποτελεσματική διαδικασία ασύλου. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις το 0,05% των αιτήσεων ασύλου σε πρώτο βαθμό έγιναν δεκτές το 2008, ενώ πολύ χαμηλά ήταν τα ποσοστά και στο δεύτερο βαθμό εξέτασης της αίτησης ασύλου (10,29%).  Το Προεδρικό Διάταγμα που προωθεί η κυβέρνηση υπονομεύει σοβαρά τη δίκαιη εξέταση των αιτημάτων ασύλου. Το Προεδρικό Διάταγμα αναθέτει την αρμοδιότητα λήψης πρωτοβάθμιων αποφάσεων στους Αστυνομικούς Διευθυντές ανά τη χώρα, ενώ καταργεί τη δευτεροβάθμια εξέταση των αιτημάτων από την Επιτροπή Προσφυγών, χωρίς την εγγύηση μιας ανεξάρτητης, αποτελεσματικής και ουσιαστικής προσφυγής σε περίπτωση απόρριψης, σε αντίθεση με ό, τι επιτάσσει η νομοθεσία της Ε.Ε.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ετήσια Έκθεσή του για το 2008, ο Συνήγορος του Παιδιού κάλεσε όλους «τους αρμόδιους κυβερνητικούς και τοπικούς παράγοντες να λάβουν άμεσα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία, φροντίδα και περίθαλψη των αλλοδαπών ανηλίκων, απέχοντας από κάθε έκνομη ενέργεια άσκησης βίας σε βάρος τους και διασφαλίζοντας τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη μη έκθεσή τους σε νέους κινδύνους. »  Επίσης, ο Συνήγορος του Παιδιού  με αφορμή τις επισκέψεις του σε Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων δημοσιοποίησε τις διαπιστώσεις του για τις συνθήκες φιλοξενίας των ανηλίκων και κάλεσε τους αρμόδιους φορείς «να λάβουν άμεσα τα αναγκαία θεσμικά μέτρα για τη φροντίδα των ασυνόδευτων ανηλίκων που βρίσκονται στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις αρχές του ανθρωπισμού και τις επιταγές της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού».

Να διασφαλίσει σε κάθε περίπτωση το διαχωρισμό των ανηλίκων από τους ενήλικες.

Να σεβαστεί το δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση.

Να ενισχύσει τις Στέγες των ΜΚΟ για ανήλικους και να εξασφαλίσει Κέντρα Κρατικής Μέριμνας για τους ανήλικους, οργανωμένα από το υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας.

Να αναθέσει σε έμπειρους και ειδικευμένους επιστήμονες το σχέδιο μέριμνας και τη φροντίδα για τους ανήλικους.

Να ενισχύσει τη δράση και να προωθήσει άμεσα τη συνεργασία  με τις  ΜΚΟ που μπορούν να προσφέρουν κάθε είδους υποστήριξη στους ανήλικους.

«Είμαστε άνθρωποι, είμαστε παιδιά» δηλώνουν με κάθε τρόπο οι ανήλικοι πρόσφυγες. Είναι μια φωνή που πρέπει να ακουστεί από όλους, κυβερνητικούς αξιωματούχους, φορείς, πολίτες, ΜΜΕ, και την οποία οφείλουμε να ενισχύσουμε με κάθε τρόπο. Τα δικαιώματα των παιδιών- προσφύγων διασφαλίζονται από διεθνείς συμβάσεις που η χώρα μας έχει υπογράψει και στις οποίες οφείλει σεβασμό αλλά και από τη συνείδηση και τη συλλογική δράση όλων μας.

LETTER TO THE PRESIDENT OF THE GREEK REPUBLIC,

THE PRIME MINISTER,

THE PRESIDENT AND PARTY LEADERS OF THE GREEK PARLIAMENT,

PARLIAMENT MEMBERS AND EUROPEAN PARLIAMENT MEMBERS

ON THE RIGHTS OF REFUGEE-CHILDREN

We have grave concern for the treatment of hundreds of refugee-children in our country.

·         These are not “illegal migrants”

·         They leave their countries because of war and persecutions

·         According to the International Treaties and the UN Rights for Children they deserve protection and care

·         It is not their fault because they lost their homes, their parents

·         Refugee-children reach the shores of Greece in the state of despair, having experience traumatic situations

·         They face serious survival problems, lacking of family and social bonds, and having problems in communication, due to language and cultural differences

·         The UN representative emphasizes the needs for protection and the lack of appropriate reception centres in Greece

·         No problems are going to be solved by the current tactics by the Greek police.

For these reasons we demand the Greek State:

·         To secure the Asylum system in Greece

·         To differentiate adults refugees from the underage

·         To respect the right for family reunion

·         To support the Housing of Migrant Centres for Children and the Centres for State Care

·         To hand the care of children to experienced and specialized personnel

·         To support all those who directly co-operate with Migrant centres and who can provide any kind of support to the refugee-children.

Υπογράψτε και εσείς στέλνοντάς μας e-mail στο diktio1@gmail.com

  • Αναδημοσιεύσεις

Έθνος

Ελευθεροτυπία

Το Βήμα 1

Το Βήμα 2

ange-ta.blogspot.com/

athens.indymedia.org

diavatirio.net/

edrana.blogspot.com

fairplanet.gr

www.inews.gr/

quality4children.blogspot.com

www.new-deal.gr/

Σύγχρονη Έκφραση, Βιβλιοπωλείο

solon.org.gr

www.tvxs.gr

 

    • Κόμματα

 

Συνάντηση της Προέδρου του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού  με αντιπροσωπεία από τον Σύριζα με επικεφαλής τον πρόεδρο του ΣΥΝ Αλέξη Τσίπρα

DSC00258

Δελτίο Τύπου Σύριζα